Konstitutionsutskottet (KU) ska återigen pröva om regeringens lagförslag med anledning av Lavaldomen ska vila i 12 månader. Oppositionen anser att lagen innebär förändringar av de grundläggande fri- och rättigheterna och begär därför att lagförslaget ska vila i ett år.

KU har redan avslagit den begäran efter ett yttrande från Lagrådet. Men på onsdagen begärde oppositionen att KU återigen granskar frågan, vilket nu ska ske.

 

– Oavsett om Konstitutionsutskottet gör bedömningen att lagförslaget innebär sådana inskränkningar i föreningsfriheten att det bör vilandeförklaras eller inte kommer frågan att bli viktig i valrörelsen. Med en fortsatt borgerlig regering efter valet i höst kommer Lex Laval att bli verklighet. Det enda som kan förhindra det är ett regeringsskifte, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett pressmeddelande.

Lagförslaget är en följd av att EU:s domstol för två år sedan konstaterade att den fackliga blockaden av ett lettiskt skolbygge i Vaxholm 2004 stred mot EU-rätten. Regeringens lagförslag till följd av domen har mött hård kritik från såväl fackligt som politiskt håll.

 

 

TT