Just nu spelar både generaldirektören för Medlingsinstitutet Claes Stråth och hans ”task force” – medlarna – en undanskymd roll i den pågående avtalsrörelsen. Förhandlingarna är ännu så länge en angelägenhet för industrins parter och deras privata medlare.

Men om eller när läget skärps på en rad områden kan Medlingsinstitutet bli en av huvudrollsinnehavarna på lönemarknaden. Sammanbrott i förhandlingarna och varsel betyder full fart på myndigheten.

– Varsel om konflikt är en del av vår modell och inget att jaga upp sig över, säger Claes Stråth och konstaterar samtidigt att lugn råder på svensk arbetsmarknad:

Konflikterna är få och antalet förlorade arbetsdagar så lågt att det är svårt att göra stapeldiagram när konfliktstatistiken ska produceras.

Trots nästan ett helt liv i förhandlandets underbara värld har Claes Stråth intresset och nyfikenheten kvar. Lusten att förstå och ivern att veta mer har inte försvunnit. Han följer varje fas i årets förhandlingar nära och ingående.

– Där finns maktfrågor eller inflytandefrågor som alldeles uppenbart försvårar för parterna att komma fram till en uppgörelse, säger han med sin utpräglade känsla för underdrifter.

Krokig väg

Vägen till toppen på Medlingsinstitutet har varit allt annat än rak. Studierna hemma i Jönköping, på det som då hette Högra allmänna läroverket, indikerade inte en generaldirektör i vardande. Intresset för studierna var understundom begränsat. Det fanns ju så mycket annat som lockade och drog.

Men 1967 blev han ändå student och hamnade därefter på Socialhögskolan i Göteborg. Där fann han förutom bildning också sin blivande fru.

Att Göteborg därför har en särskild plats i det stråthska hjärtat är lätt att förstå, ändå gick nästa flytt tillbaka till Småland.

– Ersättare för kanslichefen i Tranås kommun blev mitt första jobb efter utbildningen, och eftersom jag fick hoppa in lite överallt lärde jag mig mycket om hela den kommunala förvaltningen, berättar han.

Rekryterad till Stockholm
Någon gång under tiden i Tranås kom han också i kontakt med ledande företrädare för Kommunförbundet.

De lockade honom snabbt till huvudstaden. För några år, tänkte han själv, men det har blivit 35 år sedan dess.

– Jag hamnade på förhandlingsavdelningen och den delen som i huvudsak hade Kommunal som motpart, säger han. Och det var lite överraskande eftersom jag saknade förhandlingserfarenhet.

En kombination av social kompetens, lyhördhet och lite tur gjorde att han utvecklades som förhandlare och började stiga i graderna inom Kommunförbundet. Till sist hade han nått toppen som förhandlingschef.

Rollen som medlare var dock fortsatt avlägsen – och knappast en karriärväg som han sneglade mot. I stället var det än en gång Småland som lockade när han och familjen beslöt lämna Stockholm 1993.

Men dåtidens medlingsinstitut – Förlikningsmannaexpeditionen – hörde snabbt av sig och den vanliga karantänen för en ledande partsföreträdare blev mycket kort. Efter bara något halvår blev han regional medlare för Stockholm och snabbt också en av de flitigast utnyttjade medlarna för särskilda uppdrag. Flytten till Gränna innebar därför bara att han fick längre till jobbet.

– Jag hade kanske lite talang och var road av problemlösningen som är medlingens kärna, funderar han som förklaring till medlarkarriären.

I bakgrunden

Sedan dess har han medlat i snart sagt alla större och omskrivna konflikter på svensk arbetsmarknad. Det publika genombrottet kom 1995 med Toys R Us-striden, när en amerikansk leksaksjätte kolliderade med den svenska modellen och Handels krav på kollektivavtal.

Därefter är det likhetstecken mellan svåra och uppmärksammade konflikter och Claes Stråth i rollen som medlare. Den publika konflikten kring busschaufförernas rätt till kisspaus, Kommunals stora konflikt 2003 och Lavalkonflikten som startade 2004 är bara några av de mest kända.

– Det har blivit 50 särskilda medlingar och några hundra regionala medlingsuppdrag genom om åren och fem år som opartisk ordförande inom industrin, konstaterar han.

Och inom några veckor är det sannolikt dags igen för Medlingsinstitutet att kliva in på scenen. För egen del tvingas han dock som högsta chef att hålla sig mer i bakgrunden än tidigare.

Men Claes Stråth kommer likt örnen att sväva över varje medling och se till att resultaten rimmar med portalparagrafen för institutet: ”att verka för en väl fungerande lönebildning”.

FAKTA / Claes Stråth
Ålder: 63 år.
Bor: Villa i Gränna.
Familj: Fru och två utflugna barn, dotterson på sex månader.
Aktuell: Chef för Medlingsinstitutet.
Utbildning: Socionom.
Alternativ karriär: Hjälper stundom till i hustrun Birgittas antikvitetsbod i Gränna.