ARBETARKONST. Den nordiska arbetarkonsten har nu fått sin slutgiltiga förpackning, till formatet inte alls olik en klarröd konfektask.

Det blir svårt att nånsin överträffa den samlade kunskapen i antologin Fram träder arbetaren. Arbetarkonst och industrisamhällets bilder i Norden (förutom att Island som vanligt hamnat utanför, trots rika traditioner på området).

Danmark, Norge, Sverige och Finland får fylliga översikter gjorda av de främsta experterna på området. Historiska ramar och inte minst en terminologi som speglar de olika formerna och moderna inom genren. Därefter följer ett rikt urval kortare essäer om specifika teman eller enskilda konstnärskap.

Hur gå vidare
”Samhällets utveckling påverkade konsten och konsten påverkade samhällets utveckling.”

Denna kortfattade sammanfattning av Ulla Jaskari fångar väl andan i hela projektet.

Så detta är ett bokslut och hur går vi nu vidare?

Ett hus och en hemsida
Ett mål är att ge arbetarkonsten trygga hem. Väldigt mycket står i källare och eller är oförtecknat eller strött för vinden. Ett museum.

Men lika viktigt är digitaliseringen. Där handlar problemet om upphovsrätt. Men får verkligen önska att det går att åstadkomma en förlikning som leder till en rimlig avgift för att göra bilder av alla dessa skatter åtkomliga och sökbara på webben.

Och så framtiden…
Men den riktigt brännande frågan gäller den konst som ännu inte blivit till. Har arbetarrörelsen beställt sitt sista monument?

Borde det inte gå att uppmuntra de unga, radikala konstnärsgenerationerna att fortsätta vara med och påverka samhällets utveckling?

Och vad skulle de nya medierna kunna spela för roll i det sammanhanget?

Dialog önskas

Jag slår igen den röda boken som  nu liknar en trottoarplatta och drömmer om ett virtuellt museum för radikal och arbetsrelaterad konst där dessa gamla bilder, präglade av sin tid och av sina uppdrag, kan träda i dialog med sånt som skapas nu och inom kort.

Ett fruktbart samarbete över seklerna.

Antologi: Fram träder arbetaren. Arbetarkonst och industrisamha?llets bilder i Norden
Från baksidestexten: ”16 fo?rfattare skriver i olika avsnitt om de
konstna?rliga motiv som bera?ttar om industrisamha?llets framva?xt med arbetet
och arbetarens villkor som utga?ngspunkt, om samspelet mellan konst och
industrisamha?lle.”
Förlag: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.
Beställs från:
kjersti.bosdotter@ifmetall.se  tel 070-571 98 95.