Teknikarbetsgivarna har kommit överens med tjänstemannafacken om bemanningsfrågan. Det finns ingen underskriven överenskommelse men frågan är färdigdiskuterad och det finns inga motsättningar mellan parterna.

Det säger Anders Weihe, Teknikarbetsgivarnas förhandlingschef. Han tillägger att frågan naturligtvis kan komma tillbaka i diskussionerna, men med tjänstemännen finns inte längre samma hårda motsättningar som med LO-facken om inhyrningen.

– Vi kan inte tänka oss att sluta något avtal där fackligt veto mot bemanning ingår, säger han.

Inget klart förrän allting klart
Fackligt veto är Anders Weihes beskrivning av IF Metalls krav på reglering av inhyrning då det finns uppsagda med återanställningsrätt. Både IF Metalls ordförande Stefan Löfven och avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä tillbakavisar att det skulle handla om någon form av veto.

Anders Weihe vill inte säga hur samförståndet med tjänstemannafacken set ut. Unionen och Sveriges Ingenjörer vill inte ge några närmare kommentarer.

Camilla Frankelius, industriförhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer, säger att inget är klart förrän allt är klart och att hon inte vill kommentera Anders Weihes uttalande om bemanningsfrågan.

Passar
Bland annat IF Metall har sagt att det inte blir något avtal utan en reglering av inhyrningen då det finns uppsagda med återanställningsrätt. Camilla Frankelius vill inte kommentera detta och säger att hon passar på frågan och hon säger att Sveriges Ingenjörers värdering av bemanningsfrågan vill man hålla för sig själva.

Unionens förhandlingschef Niklas Hjert svarar på ett liknande sätt. Han vill vare sig ansluta sig till eller gå emot IF Metalls uppfattning att bemanningsfrågan måste lösas i ett nytt avtal. Inte heller vill han säga hur Unionen värderar inhyrningsfrågan.

– Jag svarar inte på de här frågorna för vi kommenterar inte enskilda delar i förhandlingarna, säger Niklas Hjert.