Lögner och svartmålning av facket. Ikea fortsätter hålla antifackliga möten med sin personal i USA.

”Rättfram, neutral och korrekt”, så beskriver Ikea informationen som företaget ger sina amerikanska anställda om facklig representation. LO-Tidningen har intervjuat en anställd vid Ikea i USA. Hon ger en helt annan skildring av vad som sägs när möbeljätten pratar om facket.

Vi kan kalla henne Susan. Tidigare i år fick hon och alla andra vid hennes butik sitta igenom ett timslångt möte under rubriken ”Ikea & Du”. De visste inte på förhand att hela genomgången skulle komma att handla om facket.

– Personalchefen började med att säga att hon inte var emot facket, men fortsatte sedan med att säga en massa negativa saker om facket. Så informationen var definitivt inte neutral, säger Susan.

– De sa att facken kommer att försöka skrämma oss. Fackliga värvare skulle vänta på oss ute på parkeringen och lura oss att skriva på papper som innebär att vi förlorar vår egen talan på arbetsplatsen, fortsätter hon.

Felaktig information
En del av informationen som gavs vid mötet är direkt felaktig.

– Hon hävdade att facken bara är ute efter att tjäna pengar. Vi skulle tvingas ge bort våra pengar till andra och aldrig få se våra fackliga representanter, säger Susan.

I ett tidigare uttalande till LO-Tidningen har Ikea sagt att företaget inte motverkar att dess anställda utnyttjar sin föreningsfrihet, och att anställda kan ha missuppfattat diskussionen.

– Det fanns inget utrymme för missförstånd på mötet. De sa att de skulle respektera vårt beslut om vi valde att gå med i facket. Men personalchefen sa att vi redan hade bra betalt, så vi behöver ingen fackförening. De gjorde klart att facket skulle skada företaget, säger den Susan.

Följer lagen

LO-Tidningen har bett representanter för Ikea i USA kommentera Susans berättelse. I sitt svar skriver företaget att Ikea ”respekterar anställdas rättigheter att välja i fråga om fackföreningar baserat på all relevant information”.

Charlotte Lindgren, talesperson för den övergripande koncerngruppen Ikea Group, vill inte uttala sig specifikt om detta fall eller om informationen som Susan fick strider mot företagets riktlinjer.

— Vår inställning från globalt håll är att vi ska följa lagstiftningen i varje enskilt land och att varje anställd har rätt att fritt organisera sig. Vi har fullt förtroende för den amerikanska organisationen, säger hon.

Lagstiftningen i USA är dock synnerligen tillåtande på detta område. Mötet som den Susan och hennes kollegor fick genomgå är inom den amerikanska arbetsrättens råmärken.

FOTNOT: Susan heter egentligen något helt annat. På grund av rädsla för repressalier och att anställningsformen gör att den anställda lätt kan avskedas behöver Susan förbli anonym.


FAKTA / Ikea och det globala facket

Handelsinternationalen UNI, där både Handels och Unionen är med, vill få till ett globalt fackligt avtal med Ikea. I arbetet med detta har det diskuterats att Ikea ska förbinda sig att inta en positiv hållning till facklig representation i länder som saknar sådan. Försöken att få till ett avtal är dock fortfarande i ett inledande trevarstadium. Ett liknande avtal finns redan mellan Ikeas dotterbolag Swedwood och Bygg- och träinternationalen.