Teknikarbetsgivarna kan tänka sig lönehöjningar på 2,0 procent under 18 månader – förutsatt att facket släpper på sitt krav om bemanning.

 

 Arbetsgivarna har ikväll givit sitt svar på den första hemställan från opo – de opartiska ordförandena. På Teknikområdet är det Benne Lantz och Anders Lindström som försöker jämka samman parterna.

 

– Vi kan tänka oss lönehöjningar i år om de ligger sent. Däremot kan vi inte tänka oss något avtal som innefattar ett fackligt veto mot bemanningsföretag. Veto är en en maktfråga och det kan vi inte acceptera, säger Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen.

 

Enligt honom omfattar opos förslag, som presenterades igår, lördag, inte bemanningsfrågan. Han säger att opos hemställan bland annat omfattar lönepåslag på sammanlagt 2,4 procent under 18 månader, där de centrala påslagen ska vara 0,5 procent 1 april i år och 1,0 procent 1 februari nästa år samt ett avstämningstal på 0,9 procent 1 augusti 2011.

 

Det nya är att arbetsgivarna överhuvudtaget kan tänka sig centrala lönepåslag i år. I sitt svar säger arbetsgivarna att det är ok med en revision om 0,5 procent i år – om den ligger sent på året. Sammantaget vill inte arbetsgivarna ha lönepåslag som är större än 2,0 procent för perioden, vilket är 0,4 procentenheter lägre än vad opos föreslår.

 

Enligt Anders Weihe har opo tidigare talat om en avtalsperiod som är 18 plus 12 månader. Det är Teknikarbetsgivarna positiva till och vill då att avtalsinnehållet i de sista 12 månaderna ska diskuteras i början av hösten 2011.

 

– Alla frågor utom det fackliga vetot är hanterbara. Vi är beredda att diskutera de fall som handlar om att otillbörligen kringgå anställningsskyddet, säger Anders Weihe.

 

Fackens svar på opos hemställan kommer senare under kvällen.