Bilden av att den typiska industriarbetaren är en man sitter djupt rotad hos de flesta av oss. Det är därför lätt att uppfatta IF Metall som ett ”gubbigt” förbund vars företrädare och medlemmar främst är män. Faktum är att verkligheten ser helt annorlunda ut. Av IF Metalls cirka 370.000 medlemmar är fler än var femte en kvinna och vi är LO:s tredje största kvinnoförbund.

Ingen kan ha undgått vårt krav på att industrin ska vara lönenormerande på den svenska arbetsmarknaden. Med denna redogörelse i samband med den stundande Internationella kvinnodagen den 8 mars och avtalsrörelsen vill vi kvinnor i IF Metalls förbundsstyrelse, tillsammans med vår avtalssekreterare, sätta fokus på att vi även vill vara föregångare när det gäller jämställdhet i arbetslivet. Nu har våra motparter möjligheten att bevisa att de också står upp för ett jämställt arbetsliv.

Inom IF Metall är jämställdhet en självklarhet och en högt prioriterad fråga. I juni förra året presenterades en rapport, gjord av en arbetsgrupp ledd av förbundsordförande Stefan Löfven, som satte upp konkreta mål för förbundets jämställdhetsarbete. Dessa mål har i stor utsträckning påverkat hur våra krav i den nu pågående avtalsrörelsen ser ut.

Det första målet är att kvinnor och män ska få utbildning och utveckling i arbetet i samma omfattning.

Vårt krav på att en viss procent av löneutrymmet ska avsättas för utbildning och kompetensutveckling och att facket ska få inflytande över hur pengarna används är direkt kopplat till vår jämställdhetssträvan.

Mer utbildning i anställningen, där varje individs behov gås igenom och tillgodoses, kommer att lyfta kvinnor från de mindre kompetenskrävande arbetsuppgifter de ofta har i dag, till samma befattningar som männen har.

Det andra målet är att kvinnor och män ska kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att ta skada vare sig till kropp eller till själ.

I dag är det så att våra kvinnliga medlemmar ofta har de mest monotona jobben, vilket sliter på både kroppen och själen. Våra krav på en bättre arbetsmiljö, tillgång till en partsgemensam, kvalitetssäkrad företagshälsovård och rehabilitieringsavtal kommer, om arbetsgivarna lyssnar på oss, att resultera i att kvinnor likställs med män i fråga om att inte ta skada i sitt arbete.

Det tredje målet är att kvinnor och män ska ha trygghet i anställningen och stöd i omställningen. I vissa branscher är visstidsanställningar mer regel än undantag och föga förvånande gäller detta branscher som domineras av kvinnor. Det finns skräckexempel inom den kvinnodominerade tvätteribranschen där våra medlemmar, förvisso kvinnor, haft upp till 70 olika anställningskontrakt hos en och samma arbetsgivare under ett år. Detta är inte acceptabelt.

Vi kräver därför att tillsvidareanställning ska vara huvudregeln. Det ska finnas en nedre gräns för visstidsanställning. Förekommer ”rullande” visstidsanställningar ska en bortre gräns finnas.

Vi kräver också att de visstidsanställda ska omfattas av det omställningsstöd som nu bara finns för de fast anställda. Omställningsstödet ska givetvis också omfatta långtidssjukskrivna vilket har en tydlig jämställdhetskoppling eftersom kvinnor, i högre utsträckning än män, drabbas av skador i arbetet som leder till långa sjukskrivningar.

Det fjärde målet är att kvinnor och män ska ha likvärdig lön och löneutveckling. Därför kräver vi att de lokala parterna varje år, till skillnad från vart tredje år som lagen föreskriver, genomför en kartläggning för att rätta till skillnader mellan mäns och kvinnors löner samt möjligheter till lika utveckling i arbetet. Arbetsgivare och fack ska ta fram material och hålla kurser samt skapa en nämnd som synar utvecklingen.

Det femte målet är att kvinnor och män ska dela på ansvaret för hem och familj. Därför är vårt krav om att rätten till föräldralön ska utökas till sex månader viktigt och innebär att en familj i högre utsträckning kan välja vem som ska vara ledig utan att drabbas av ett för stort ekonomiskt avbräck.

Med dessa krav är vår förhoppning är att våra motparter vill delta i en utveckling mot ett mer jämställt arbetsliv.

Anna Fernebro
Lena Fornstedt
Carina Kärrlander
Marie Nilsson

Ledamöter IF Metalls förbundsstyrelse

Monika Theodorsson
Förbundssekreterare IF Metall

Veli-Pekka Säikkälä
AvtalssekreterareIF Metall