Reklammannen Mikael Heilmann föreläser om varumärken i Hisingskårens stora sal i Frälsningsarméns lokaler vid Kvilletorget i Göteborg.

På söndagar är det här en gudstjänstlokal. På vardagar är salen klassrum för människor som gått arbetslösa under lång tid, 17 år som mest.

Målet är att få ut dem i jobb.

– Om vi kan hjälpa till så gör vi gärna det. Arbetsförmedlingen gör inte det här, säger projektledaren Petter Ljungholm.

Han leder utbildningen tillsammans med studieledaren Kristina Frid. De fick rådet att inte sätta för höga mål när de körde i gång. Erfarna arbetsförmedlare sa åt dem att vara nöjda om en människa fick jobb.

Efter ett år har 15 personer fått jobb.

Anställningar med stöd
I ärlighetens namn har många av dem fått tidsbegränsade anställningar med någon sorts stöd. Fem har fått jobb på Myrorna.

Där har alla nya jobb under det senaste året gått till långtidsarbetslösa.

Myrorna har en butik och en sorteringsanläggning i Göteborg. Sorteringsanläggningen har 25 anställda plus ungefär 40 långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins fas två och tre.

Personalintensivt
De som deltar i fas två varvar en veckas jobb med en veckas utbildning. Snart ska de som är med i fas tre få samma möjlighet.

– Inom Myrorna har vi länge pratat om att vi borde göra något mer för att hjälpa till. Här är det produktion som gäller. Sysselsättning mellan sju och fyra, fasta rutiner och arbetskamrater, säger Linus Bergström, platschef på sorteringsanläggningen.

Kursen i Göteborg är ett samarbete mellan Myrorna, Frälsningsarmén och det kristna studieförbundet Bilda. De planerar att starta kurser även i Umeå, Stockholm och Västerås.

– Vi har en personalintensiv verksamhet och skulle inte klara oss utan de långtidsarbetslösa, säger Linus Bergström. Utbildningen är ett sätt att ge något tillbaka.

 

 

FAKTA / Det får man som arbetslös
De som har utförsäkrats från a-kassan efter 300 dagar hänvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. Efter ytterligare högst 150 dagar inleds fas två. Efter 450 dagar fas tre.
Deltagare i fas två får aktivitetsstöd på mellan 223 och 680 kronor om dagen. De som hade a-kassa innan de hamnade i garantin behåller stödet i fas tre. Övriga hänvisas till socialbidrag.