– Jag tvekade aldrig, säger Hina Jilani – som visste att hon skulle få vara med om en storm då hon tackade ja till att sitta i Goldstonekommissionen.

Israel-Palestinafrågan ger upphov till många upprörda känslor.

Hina Jilani

Det märktes inte minst under den folkrättskonferens i Stockholm som Hina Jilani deltog i under veckan. Hon talade om sitt uppdrag i Goldstonekommissionen som har utrett misstankarna om krigsförbrytelser under kriget i Gaza.

En kort film visade vittnesmål från både palestinier och israeler som lidit under kriget i Gaza för ett år sedan. Strax efter filmvisningen reagerade en man starkt.

– Det här är väl en konferens om Gaza, ropade han.

Många som drabbats
När LO-Tidningen träffar Hina Jilani säger hon att det nästan alltid blir högljudda reaktioner, men att det inte är så konstigt. Det är så många som har drabbats hårt under konflikten.

I september förra året kom Goldstonekommissionen med sin rapport. I den riktas hård kritik mot både Israel och den palestinska sidan. Cirka 1.400 palestinier dog liksom 13 israeler under det 22 dagar långa kriget.

Tyngst kritik riktas mot Israel som bland annat använde vit fosfor under bombningarna och utnyttjade palestinska fångar som levande sköldar då soldaterna gick in i byggnader. Den palestinska sidan får kritik för sina raketer som avlossats mot civila i Israel.

Ny frist för parter
Goldstonerapporten är fortfarande aktuell.

I fredags förra veckan krävde FN:s generalförsamling att både Israel och palestinierna ska genomföra trovärdiga granskningar av de misstänkta krigsbrott som begicks i samband med Gazakriget för ett år sedan.

Sådana utredningar har redan gjorts men FN ger nu en ny frist på fem månader för att parterna ska komma med grundligare svar.

Krävs en insikt
Hina Jilani tycker att det finns en stor brist på förståelse för konflikten.

– Antingen är man för eller emot israelerna eller palestinierna – men situation måste förstås på ett annat sätt. Det måste växa fram en insikt om att båda sidornas säkerhet är hotad, säger hon.

För många människor har hela livet kantats av striderna, berättar Hina Jilani.

– Jag minns en man jag mötte för många år sedan. Han berättade att han var född i ett flyktingläger, att hans pappa också var född i ett sådant – och att nu hade även hans barn fötts i ett flyktingläger.

Kritik från två håll
För Israel och USA har en viktig del i fredsprocessen varit att förmå den palestinska sidan att erkänna staten Israel. Hina Jilani tror att det är fel väg att gå. Frågan har, enligt henne, skapat en låsning.

– Säg att Hamas inte erkänner Israel som stat, finns det då inga möjligheter att sätta sig ned och förhandla om fred? undrar hon.

Goldstonerapporten har kritiserats kraftigt.

Israel har stämplat rapporten som antisemitisk och har tidigare uppgivit att det inte kommer något formellt svar på kommissionens frågor. Även Hamas har förnekat att deras raketbeskjutning av Israel syftade till att skada civilpersoner.

FAKTA / Goldstone och Gaza
Goldstonekommissionen tillsattes i april 2009 av FN:s råd för mänskliga rättigheter och leddes av den sydafrikanska domaren Richard Goldstone. Kommissionens rapport noterar krigsförbrytelser som skedde under de 22 dagar långa kriget kring årsskiftet 2008/2009. Enligt rapporten begick såväl Israel som Hamas krigsförbrytelser och möjligen även brott mot mänskligheten. Israel har haft en blockad mot Gaza i snart tre år.