Transportfacket AKT och arbetsgivarnas representanter godkände riksförlikningsmannens Esa Lonkas förslag i dag. Parterna bedömer att trafiken börjar återgå till det normala redan i morgon.

Varken facket eller arbetsgivarsidan är helt nöjda med avtalet som nu ingåtts. AKT är framförallt missnöjt med lönerna medan arbetsgivarsidan anser att avtalet är för dyrt.

Strejken inleddes i tisdags kväll och satte stopp för stora delar av busstrafiken. Även en del godstrafik, bland annat med långtradare, påverkades. Två tredjedelar av busstrafiken blev inställd på grund av strejken.

Lonka fortsatte att medla i den hotande hamnstrejken. Stuveriarbetarna hotar gå i strejk på torsdag morgon om ingen lösning nås.

TT-FNB