Borde fler arbetsgivare ha ögonbindel på sig när de anställer? Det verkar så, skriver Dan Andersson i en rapport om arbetssökandes chanser att få jobb.

Under FRA-debatten blev Dan Andersson, tidigare chef för LO-ekonomerna, intresserad av att undersöka vem på arbetsmarknaden som vinner på den ökade tillgången på information om personer.

I sin rapport – Ögonbindlar i stället för mer öppenhet? – beskriver han hur arbetssökande har försvagats genom att arbetsgivare med enkla metoder kan sålla bort personer som inte lever upp till allt hårdare krav.

– I dag är det billigare att ha koll på fler, det finns ett marknadspris där arbetsgivare genom ny teknik lättare kan få tillgång till information, säger han.

Kvinnor måste i genomsnitt söka fler jobb än män för att bli kallade till intervju, konstaterar han. Forskning har visat att i fall där arbetssökande fått vara anonyma har utrikes födda kvinnor ökat sina chanser att få arbete.

Men Dan Andersson understryker att det finns situationer där arbetsgivare måste kontrollera arbetssökande. Det är i allmänhetens intresse att piloter har god syn och att förskolepersonal inte är dömda för övergrepp mot barn.

Enligt rapporten kan det dock leda till ökat utanförskap om arbetsgivarna skaffar sig en rutin att ta fram information som inte är ett direkt krav för att få jobbet, och som den arbetssökande inte själv har lämnat. Utdrag ur brottsregistret som visar små förseelser i ungdomen, skulder hos kronofogden, psykisk ohälsa och frånvaro för vård av barn kan vara uppgifter som innebär att man blir utan jobb.

– Det handlar om mänskliga rättigheter och individens rätt att inte bli kränkt. Man ska inte behöva ta av sig kalsongerna och vara utan skavanker för att bli anställd, säger Dan Andersson.

Han tycker att det är naturligt att arbetsgivare som har ett ansvar för rehabilitering, av ekonomiska skäl, vill ta del av en arbetssökandes sjukdomshistoria. Men han ser en risk för att krav på utdrag från Försäkringskassan går för långt om det blir rutin vid varje rekrytering.

– Om den som söker jobb måste ta med ett utdrag kommer folk att tvingas visa upp sina journaler för att konkurrera med varandra om vem som är friskast, säger Dan Andersson.

FOTNOT: Rapporten är nummer åtta i Arbetarrörelsens tankesmedjas serie Jobbpolitiska projekt.

FAKTA / Ögonbindel har effekt
• Amerikanska kvinnliga musiker ökade sina chanser att få en plats i symfoniorkestern när de spelade upp bakom en skärm.
• I Göteborg ökade kvinnors möjlighet att bli anställda i kommunen med 2,8 procent när rekryteringen var anonym.
• Samma projekt visade att sökanden med utomeuropeisk bakgrund vid öppen rekrytering har nio procents lägre sannolikhet än svenskar att få jobbet. Men med ögonbindel på anställarna blev deras chanser lika stora som svenskarnas.