Svenskt Näringsliv anser att de thailändska bärplockarna har ett ekonomiskt skydd i den thailändska minimilönen och ersättningen de får för plockade bär.

LO-Tidningen har tidigare berättat att arbetsgivarorganisationen inte förespråkar kollektivavtal för utlänningar som kommer till Sverige för att plocka vilda bär. Inte heller vill Svenskt Näringsliv att lön och villkor ska formas i en jämförelse med kollektivavtal på liknande arbetsområde. För att minska de ekonomiska riskerna för bärplockarna vill arbetsgivarna ha bättre information om bärtillgången.

– Med bra information om bärtillgången så kan det bara bli fråga om ekonomiska problem för plockarna i undantagsfall och då finns den lagstadgade thailändska minimilönen och det som plockarna tjänar på bären, säger Karin Ekenger på Svenskt Näringsliv.

Enligt Thailands ambassad i Stockholm är minimilönen i Bangkok 44 kronor om dagen och 32 kronor om dagen på landsbygden, vilket ger månadslöner mellan 670 och 920 kronor.

Inom kort kommer Migrationsverket med nya regler för arbetstillstånd för utländska bärplockare. LO-Tidningen har tidigare visat att Migrationsverket brutit mot utlänningslagen när verket inrättat särskilda regler för utländska bärplockare. De regler som nu är på gång bygger på bestämmelserna om arbetstillstånd i utlänningslagen.

Förslag från Migrationverket
Karin Ekenger har för Svenskt Näringslivs räkning svarat på ett förslag till regler från Migrationsverket, som bland annat innebär att det krävs ett arbete med kollektivavtal eller motsvarande för att verket ska bevilja arbetstillstånd. Lönen ska gå att leva på och facket ska ha möjlighet att yttra sig.

Karin Ekenger konstaterar att det inte finns något kollektivavtal för dem som plockar bär i de svenska skogarna och hennes uppfattning är att det inte finns något annat liknande avtal att jämföra med.

– Jag vill inte ta ställning till vilken ersättning bärplockarna ska ha, säger hon.

I det skriftliga svaret till Migrationsverket skriver hon i alla fall att den lägsta inkomstgräns på 13.000 kronor i månaden som verket resonerar kring inte bör höjas. Hon säger att det handlar om ganska stora inkomster i Thailand – ett halvårs lön eller så – och det är ju inte meningen att de thailändska bärplockarna ska leva på sin inkomst i Sverige utan pengarna ska användas i Thailand.

Växande skulder
Problemet förra året var att flera hundra thailändare återvände hem utan inkomster och med stora skulder. För att över huvudtaget få jobbet var thailändarna tvungna att betala 15.000–20.000 kronor till bemanningsföretag i hemlandet för bland annat resan till Sverige. De allra flesta lånade pengarna och många pantsatte hus och jord för att ta lånen. Väl i Sverige var bärtillgången så dålig att skulderna växte, eftersom bärplockarna tvingades betala minst 150 kronor om dagen för mat, husrum och transporter.

I Thailand har flera hundra bärplockare demonstrerat för att slippa betala sina skulder och för att kunna behålla sin jord och sina hus.

Till skillnad från de flesta andra hävdar  Svenskt Näringslivs Karin Ekenger att de thailändska bärplockarna fått resan hit betald och att det inte behövt betala något för uppehället i Sverige. Hon säger att dessa uppgifter kommer från de svenska bäruppköparna i SBIF. Och för henne är detta ett argument för att 13 000 kronor i månaden inte är så dåligt betalt.