Byggnads och arbetsgivarna har enats om ett gemensamt förslag till ett sammanslaget byggavtal och kan nu fokusera på vanliga avtalsförhandlingar.
– Förslaget är en kompromiss, men något jag tror att vi båda kan stå bakom, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier (BI).

Att slå samman bygg- och anläggningsavtalen till ett gemensamt avtal har länge varit ett mål i byggbranschen. Att det funnits två till viss del konkurrerande avtal har lett till en rad tvister om vilka regler som ska tillämpas. I ett års tid har Byggnads och BI haft en arbetsgrupp som arbetat med att slå samman avtalen och nu finns ett gemensamt förslag på hur ett sådant avtal skulle kunna se ut.

– Gruppen är överens och förslaget har lämnats vidare till avtalsdelegationerna, säger Bo Antoni.

Kompromisser
Han vill inte gå in på vad det nya avtalet innehåller, men säger att det innebär kompromisser för båda parter. 

– Vi hade gärna sett mer lokalt bestämmande och andra löneformer i avtalet, men det var så här långt vi kunde komma nu. Sedan får vi driva frågorna vidare i förhandlingar framöver, säger han.

Att arbetsgruppen lämnat sitt slutförslag innebär att byggbranschen är redo att inleda de vanliga avtalsförhandlingarna. Byggnads lämnade sina avtalskrav för tre veckor sedan och i går kväll lämnade BI över sina motkrav.

Ändringar
Byggnads kräver liksom övriga LO-förbund 2,6 procent i löneökningar och BI svarar liksom övriga arbetsgivare att det inte ska vara några löneökningar alls i de centrala avtalen.

– Vi säger inte att kostnaden för löneökningarna blir noll, men lönebildningen ska ske lokalt, säger Bo Antoni.

Båda parter vill även göra ändringar i de allmänna villkor som finns i förslaget till ett enat byggavtal. Men Bo Antoni tror inte att det stjälper överenskommelsen. BI skriver i sina yrkande att det nya avtalsförslaget bör antas innan förändringarna diskuteras, och att ändringar bara ska genomföras om de sker i samförstånd.

– Inget är klart förrän allting är klart, men jag tror att det ska väldigt mycket till om vi inte får ett sammanslaget avtal nu, säger Bo Antoni.

Byggnads vill inte kommentera BI:s avtalsyrkanden utan väntar tills avtalsförhandlingarna drar i gång den 15 mars.