En omfattande transportstrejk inleds på tisdagseftermiddagen i Finland med störningar över hela fältet.

Det är över tiotusen transportanställda som lägger ner arbetet för bättre löner. Särskilt busstransporter och godstrafiken men även andra transportområden, som flyget, berörs.

Strejken påverkar bränsletransporterna på flygplatserna och tankningen av planen. Chefen för Finnairs trafikstyrning Jukka Glader säger att det kan förekomma förseningar och att enstaka avgångar kan ställas in, främst i inrikes- och Europatrafiken.

Transportfacket AKT:s strejk stoppar dessutom fyra femtedelar av sophämtningen i huvudstadsregionen. Det är i första hand småhusägare som drabbas. Hushållen uppmanas därför att fylla soptunnorna med måtta.

Kollektivtrafik drabbas hårt
Ungefär två tredjedelar av all busstrafik kommer att stå stilla.

Högst var fjärde bussavgång mellan städer kommer att köras. Tågen väntas gå normalt, liksom också t-banan och spårvagnarna i Helsingfors.

I många stora regioncentra, till exempel Björneborg, Lahtis, Jyväskylä och Uleåborg, stannar dock lokaltrafiken av nästan helt. I Helsingforsregionen uteblir över häften av bussavgångarna, i Tammerfors var tredje och i Åbo nästan två av tre bussavgångar.

Inga nya förhandlingar
Strejken blev ett faktum i går efter att arbetstagarsidan förkastade medlingsförslaget. Det verkar osannolikt att strejken kan avvärjas med nya förhandlingar. Några sådana har inte heller aviserats.

Under tisdagen inleder riksförlikningsmannen i stället förhandlingar för att avvärja hamnstrejken som är varslad till torsdag.

Den konflikten, som redan skjutits upp i två veckor, riskerar att lamslå alla hamnar. Branschorganisationen Finlands näringsliv hävdar att den konflikten hotar att lamslå utrikeshandeln och slå extra hårt mot skogsindustrin och all exportindustri.
 

 

TT