Striden om sophämtarnas löner i Stockholm är slut. Sopgubbarna får behålla poänglönen – ett ackord som ger mer ju mer sopor de hämtar.

Klockan 23.15 i onsdags kväll skrev sopföretaget Resta på ett avtal med Transport. Utanför huvudkontoret hade ett stort antal sopgubbar samlats för att sätta press på ledningen. Ett 50-tal sopbilar hade parkerat utanför.

– Det gjorde intryck, säger Tommy Stenqvist, sopgubbe på Resta som var med och förhandlade.

Sopberg
Den 3 februari gav Arbetsdomstolen grönt ljus till ett annat renhållningsbolag, Liselotte Lööf AB, att gå ifrån poänglönen och införa fast månadslön – något som skulle innebära en lönesänkning på flera tusenlappar.

Dagen därpå, den 4 februari, kom sopgubbarnas svar. De började följa arbetsmiljölagen strikt. Följden blev att bortåt 1.000 ton sopor blev liggande.

Aktionen blåstes av i dag.

– Nu jobbar vi extra för att samla in så mycket sopor det bara går, berättar Tommy Stenqvist.

Nöjda gubbar
AD-domen gällde tolv sopgubbar på Östermalm, men får ingen betydelse ens för dem. De två stora sopföretagen i Stockholms innerstad, Liselotte Lööf AB och Resta, har båda gått med på att följa poänglistan.

– Vi är nöjda, säger Tommy Stenqvist.

Budet till sopgubbarna på Östermalm var en fast månadslön på 29.600 kronor – något som hade inneburit en lönesänkning med tre eller fyra tusenlappar i månaden. Redan i slutet av förra veckan var Liselotte Lööf berett att backa och gå tillbaka till poänglistan.

– Vi har varit klara i en vecka. Nu är Resta med på vagnen och det rullar på igen. Slutet gott, allting gott, säger Sonny Lööf, vd på Liselotte Lööf AB.

Stockholms stad har handlat upp en del av sophämtningen. Den 1 april tar nya bolag över i fem av elva distrikt. 72 sopgubbar har sagts upp. Nu står de klart att de får jobba kvar i sina distrikt hos de nya bolagen.

Bättre arbetsmiljö
Sopgubbarna, facket och sopföretagen är kritiska till Stockholms sätt att sköta upphandlingen. Sveriges största sopentreprenör, Ragn-Sells, lämnade inte ens in ett anbud.

Sonny Lööf försäkrar att Liselotte Lööf AB inte heller kommer att lägga något bud nästa gång det är upphandling.

– Vi kommer aldrig att lägga ett bud i Stockholm igen – inte med de villkor som staden har. Allt ansvar läggs på entreprenörerna, förklarar Sonny Lööf.

Sopgubbarnas aktion har gjort att arbetsmiljön hamnat i fokus. En arbetsgrupp med folk från Transport och Bilarbetsgivarna ska se vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön.