Omkring en tredjedel av det du tjänar in till pensionen får du placera själv. Se det som en möjlighet, inte ett tvång, råder experterna.

Tabellen visar hur mycket pensionspengar du kan bestämma över själv. Du kan dels placera premiepensionen, som är en del av den allmänna, statliga pensionen. Dels din avtalspension, som din arbetsgivare betalar för dig, förutsatt att det finns kollektivavtal på din arbetsplats.

Banker, pensionsbolag och massmedier ger ofta bilden att man måste välja aktivt för att få en bra pension. Eva Adolphson, pensionsexpert vid pensionsbolaget Alecta, håller inte med.

– Att man ska placera pengar själv har betonas alldeles för mycket. Det leder inte automatiskt till högre pension.

Aldrig bättre

Dessutom har förvaltningen av icke-väljarnas pengar förfinats, påpekar Eva Adolphson. Den har aldrig varit bättre än nu.

Hon tänker dels på den statliga premiepensionen, där icke-väljarnas pengar i maj i år förs över till nya generationsfonder, med ökade möjligheter till hög avkastning. Dels på avtalspensionen, där tuffa upphandlingar har givit privatanställda arbetare och tjänstemän bättre och billigare sparande.

– Att placera själv ska ses som en möjlighet att få högre värdetillväxt i en del av din pension – till priset av högre risk, säger Mats Öberg, chef för fondenheten vid den statliga pensionsmyndigheten.

I snitt har de som själva valt fonder för sin premiepension fått ungefär lika hög avkastning som icke-väljarna har fått i den statliga premiesparfonden, förvaltad av Sjunde AP-fonden. Men de individuella variationerna är stora. De aktiva sparare som lyckas bäst är de som ser över sina fonder åtminstone en gång om året.

Rabatterade avgifter
För den som är intresserad av fondsparande och vill lägga tid på det är premiepensionen faktiskt ett bättre instrument än privat sparande, anser Mats Öberg. Det beror på de rabatterade avgifterna. De fonder du kan välja för premiepensionen har i snitt en förvaltningsavgift på 0,3 procent. På den öppna marknaden är avgiften i motsvarande fondutbud 0,8 procent. Låg avgift har stor betydelse för pensionen.

Aktier kan sjunka i värde. Därför medför de risker. Å andra sidan är pensionssparande långsiktigt.

– Och sett på 35 års sikt har aktierna på Stockholmsbörsen stigit i värde med fem till åtta procent om året utöver inflationen, vilken 35-årsperiod du än väljer att titta på, säger Mats Öberg.

Historien talar alltså för att den del av pensionen som du sparar i aktier kan växa mer i värde än den allmänna inkomstpensionen. Inkomstpensionen följer bara pris- och löneutvecklingen i den svenska ekonomin. Det brukar innebära en ränta på en eller i bästa fall ett par procent utöver inflationen.

Ickeväljares pengar i aktier
Att ha premiepension eller avtalspension i Kina- och Brasilienfonder (som brukar klassas som sparande med hög risk) är i det perspektivet att minska sin totala risk. Du minskar ju beroendet av hur det går i ett enda land – Sverige, resonerar Mats Öberg.

Du som är direkt skeptisk till aktiemarknaden bör dock känna till att icke-väljarnas premiepension i fortsättningen placeras helt i aktier fram till 55 års ålder (därefter trappas andelen aktier långsamt ner). Detta för att spararna ska få del av den värdeökning aktier brukar ge. För att förstärka värdeökningen ska Sjunde AP-fonden dessutom använda optioner och andra instrument. På så sätt höjs ”aktierisken” ytterligare.

Vill du inte det måste du aktivt välja ett annat sparande.

 

Lägg ihop premiepensionen med den avtalspension som gäller för dig, så ser du hur mycket du får placera varje månad. Ta det gånger tolv, så ser du hur mycket du har att placera varje år.
Exempel: En kommunanställd med 25 000 i månadslön tjänar in 581 + 1 125 = 1 706 kronor till pensionen varje månad. 1 706 X 12 = 20 472 kronor per år.
 

FAKTA / Pensionspengarna du själv styr över

Här är pensionspengarna som du själv kan bestämma över. Du ser också var du hittar information och blanketter för att kunna placera själv.
Du kan alltid välja en ny förvaltare för dina framtida inbetalningar. När det gäller avtalspension kan du däremot inte alltid flytta pengar som du har tjänat in tidigare – villkoren varierar från bolag till bolag.

 

Premiepensionen

Premiepension tjänar alla in. Du tjänar in 2,5 procent av lönen efter avdrag (7 procent) för pensionsavgiften, som du betalar själv.
www.pensionsmyndigheten.se
0771-776 776

 

Avtalspension SAF-LO
Gäller privatanställda arbetare. Tjänas in från 25 års ålder. Till pensionen betalas 4,1 procent av lönen upp till en viss gräns, 7,5 inkomstbasbelopp per år eller 31 938 kronor i månaden. På lön ovanför gränsen betalas 18 procent av lönen till pensionen. År 2012 kommer procentsatserna ha höjts till 4,5 procent under gränsen och 30 procent ovanför.
Om du inte väljer: Traditionell försäkring hos AMF Pension.
www.fora.se
08-787 40 10

 

KAP-KL
anställda. Tjänas in från 21 års ålder. Till pensionen betalas 4,5 procent av lönen. Du som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp per år (31 938 kronor i månaden) tjänar också in förmånsbestämd pension. Den kan du inte påverka själv.
Om du inte väljer: Traditionell försäkring hos KPA.
www.pensionsvalet.se
020-65 01 11

 

PA 03
Gäller statligt anställda. Tjänas in från 23 års ålder. Till pensionen betalas 2,5 procent av lönen som du får placera själv (och 2 procent som alltid placeras i en traditionell försäkring hos Kåpan Pension). Utöver detta får du som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp per år (31 938 kronor i månaden) förmånsbestämd pension, som tjänas in från 28 års ålder.
Om du inte väljer: Traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner.
www.spv.se
020-51 50 40