SAMTID. Med boken Eating Animals sällar sig Jonathan Safran Foer till den mängd författarröster som på senare tid har uttryckt kritik mot den industrialiserade djurhållningen.

 

”We can’t plead ignorance, only indifference. Those alive today are the generations that came to know better. We have the burden and the opportunity of living in the moment when the critique of factory farming broke into the popular consciousness. We are the ones of whom it will be fairly asked, What did you do when you learned the truth about eating animals?”

Jonathan Safran Foer

Vi kan inte skylla på okunnighet, bara på likgiltighet. De som lever idag är de generationer som fick reda på det. Det är ett tungt ansvar och samtidigt en möjlighet för oss att vi lever i det tidsskede när kritiken mot matfabrikerna nådde det allmänna medvetandet. Vi är de som med rätta kommer att få besvara frågan: Vad gjorde du när du fick veta sanningen om djurätandet?

 

Men samtidigt som frågan kryper upp på den etiska dagordningen äter vi också mer kött än någonsin förr, mellan 1990 och 2005 ökade konsumtionen med 50 procent i Sverige.

Även om de flesta av oss är medvetna om det lidande som omger slaktdjur tycks få alltså vilja avstå från en god köttbit.

Vi skapar regler

Mat är dessutom kultur och gemenskap. Därför skapar vi ”historier”, menar Safran Foer, men också regler för vad som får finnas på tallriken.

Kor blir till nöt, gris till fläsk, och i väst äter vi inte hund. Men varför inte, frågar författaren retoriskt.

Varför inte

Hundkött är klimatvänligt, och dessutom ett smart sätt att bli av med kropparna av de miljoner hundar som avlivas årligen.

Om motiveringen för att avstå är högre intelligens faller det, grisar är minst lika smarta som hundar, och sett till lidande är det något alla varelser delar, även fiskar.

Att då ifrågasätta varför vi inte äter hund är att börja fundera över de historier som vi använder för att rättfärdiga vårt djurätande.

Förr eller senare
Och förr eller senare måste väl även djuren inkluderas i det uppvaknande som har spridit ekoreko över världen? Smak kan inte väga tyngre än moral.

 

Bok: Eating Animals.

Författare: Jonathan Safran Foer.

Förlag: Little, Brown.

Ellen Albertsdóttir
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn