Varselsiffrorna för december ligger kring 6 500 personer. Det är en bra siffra om jämförelsen är december 2008 då över 17 000 varslades om uppsägning. Men det är en usel siffra, som fortsatt vittnar om betydande bekymmer i ekonomin, om den jämförs med varselsiffror under en månad vid en normal konjunktur. Då brukar runt 2 500 personer varslas om uppsägning.

Årssiffran för varsel ligger under goda år kring 25 000 – 30 000 personer och dit är det fortsatt långt om årets decembersiffra är riktmärket. Den indikerar fortsatt mer än en fördubbling av de normala varseltalen.

 

Nya rekordvarsel hotar
Och de här siffrorna inkluderar inte Saab. Om eller när de anställda inom Saab och underleverantörerna varslas blir månadssiffrorna än en gång skyhöga. Den exakta omfattningen av en ”ordnad avveckling” av Saab är fortsatt oklar. Men att många tusen utöver de 3 500 anställda vid fabriken i Trollhättan berörs är självklart.

Att arbetsmarknaden alltid släpar efter när konjunkturen bottnar och vänder uppåt är välkänt. Pratet om jobblös tillväxt skapades under 00-talets första konjunktursvacka. Och begreppet blir med all säkerhet upprepat också den här gången.

 

Vältrimmade företag
Den avgörande frågan är därför hur länge de arbetssökande måste vänta innan anställningarna på nytt tar fart. Svaret ligger i hur väl anpassade eller slimmade företagen är för nuvarande order- och produktionsläge.

Att många företag har en betydande kapacitet att ta till innan de måste nyanställa är uppenbart. Att inhyrning dessutom blir allt vanligare innebär också att direktanställningar kan skjutas upp ännu något längre än vid förra konjunktursvängningen.

 

Första svaren 2010
Vad som är oklart den här gången är vilken betydelse den snabba anpassningen nedåt får vid en återgång till ett mer normalt konjunkturläge. Går det lika lätt att komma tillbaka som det var att lämna arbetsmarknaden för de tiotusentals anställda som tvingades ut i arbetslöshet under slutet av 2008 och större delen av 2009? Ingen vet.

Att företag skar ner personalen snabbt och omfattande är välkänt. Varselsiffrorna under sista kvartalet 2008 och första kvartalet 2009 var skyhöga. Mer än 100 000 förlorade jobben under det halvåret.

Frågan är om företagen anpassade sin kostym till efterfrågan så snabbt och så exakt att de inte har lika mycket ledig kapacitet i ögonblicket som förra gången konjunkturen vände uppåt. Det kan tala för att nyanställningar blir verklighet snabbare den här gången jämfört med förra svängningen.

Under 2010 kommer sannolikt de första indikationerna på hur återgången till en normal konjunktursituation ser ut.