Fackförbunden IF Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer har fått hjälp av USA:s finansdepartement med kontakter inom GM. Fackens budskap är att en lösning som gynnar skattebetalare och anställda i både USA och Sverige är möjlig.

 

– Det finns en affärsplan som är synad och godkänd av externa granskare, alltså EIB och Riksgälden, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven. Och det finns intressenter som säger att de har tillräcklig finansiering. Då måste en lösning som är positiv för båda länderna ligga inom räckhåll.

 

– Det är viktigt för GM att visa att de faktiskt vill sälja Saab. Spekulationerna pågår ju om att GM har en annan agenda, påpekar Stefan Löfvén, som jämför med Ford:

 

– De har gjort tre eller fyra lyckade affärer under sin omstrukturering, GM  inte en enda. GM måste göra någonting bra den här gången, annars hamnar deras rykte i svaj.

 

USA-press

Stefan Löfven anser att det även i USA finns ett tryck på GM att hitta en lösning för Saab. Saabs amerikanska återförsäljare kritiserar GM för att inte göra sitt bästa.

 

GM:s besked före jul var att Saab ska avvecklas i ordnade former, och det gäller fortfarande. Men samtiidgt har GM sagt sig villigt att granska bud på Saab under tiden. Enligt facken vid Saab finns flera spekulanter.

 

Stefan Löfven träffade en av dessa, Spykers vd Victor Muller, vid dennes besök i Trollhättan strax före jul.

 

Fortsatt dialog

– Han gav bra svar på våra kontrollfrågor om produktion, utveckling, affärsplan och finansiering. Jag tror inte att han skulle lägga resurser och tid på detta om han inte trodde på affär. Vi har en fortsatt dialog med Spyker, men också med andra intressenter, för att hålla oss direkt informerade.