Fyra a-kassor höjer medlemsavgiften från den 1 januari som en följd av att arbetslösheten har ökat. Det gäller Elektrikernas, Unionens, Teaterverksammas respektive Bensinhandlarnas a-kassa.

 

A-kassorna betalar numera en betydande del av sin arbetslöshet själva. Det sker genom en så kallad arbetslöshetsavgift till staten, som motsvarar 33 procent av utbetalad inkomstrelaterad ersättning.

Regeringens syfte med avgiften är att fackföreningarna ska bli mer ansvarsfulla i sina lönekrav då ökad arbetslöshet slår direkt mot medlemmarna i form av höjda a-kasseavgiter.

 

Många betalar 300 kronor
Den högsta arbetslöshetsavgiften en a-kassa ska betala till staten är 300 kronor per icke arbetslös medlem. En rad a-kassor har redan slagit i det taket. Till dem hör IF Metalls a-kassa, som drabbats hårt av den ekonomiska krisen och höjde sin arbetslöshetsavgift den 1 maj 2009.

 

Från den 1 januari höjer IF Metalls a-kassa den del av medlemsavgiften som kallas grundavgift. Det påverkar dem som är enskilt anslutna till a-kassan, men det stora flertal som är medlemmar i facket kommer inte att märka någon skillnad, enligt Åke Ljunggren, föreståndare för IF Metalls a-kassa.

Några a-kassor sänker sina medlemsavgifter den 1 januari: Alfakassan, Handels, Ledarnas och Journalisternas.