Få arbetsförmedlare har fått ledigt mellan nyår och trettondagen. Tusentals sjuka vars ersättning har tagit slut väntas komma till arbetsförmedlingarna för att anvisas plats i ett arbetsmarknadsprogram.

– Första vardagen på det nya året är alltid en intensiv dag, men i år blir det speciellt, säger Henrietta Stein, chef för Arbetsförmedlingens avdelning för rehabilitering till arbete.

– Att ta hand om den grupp som utförsäkras från sjukförsäkringen är vårt absolut viktigaste uppdrag just nu. Kontoren måste ha beredskap att ta emot ett stort antal den 4 och 5 januari. Uppmaningar har gått ut till våra kontor att säkra en hög bemanning.

Försäkringskassan beräknar att 54.000 personer ska lämna sjukförsäkringen under 2010 därför att deras ersättningstid löpt ut, varav 16.000 i januari.

Alla dessa dyker knappast upp på Arbetsförmedlingen den första måndagen efter nyårshelgen. En del har haft överlämningsmöten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, och kommit överens om ett senare datum.

– Men för dem som vi inte har haft kontakt med är det viktigt att komma direkt för att inte missa ersättning, säger Henrietta Stein.

En mindre grupp kommer troligen inte alls. Ett tecken på det är att 2.500 personer som utförsäkras nästa år, och som hade erbjudits ett överlämningsmöte fram till början av december, helt enkelt tackade nej. En del kanske försäker klara sig på egen hand. Andra hoppas antagligen på förlängd sjukpenning trots att de har förbrukat sina maximala 550 dagarna.

– Ja, det är troligt, bekräftar Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare vid Försäkringskassans huvudkontor. De personerna vet just nu inte om de har någon ersättning efter nyår. Riksdagen beslutade om nya villkor just före jul, som träder i kraft i januari. Vi kan inte ta beslut innan lagen trätt i kraft.