Årets sista ekonomirapporter andas stora förväntningar på att ekonomin nu ska ta fart. Men oroshärdar kvarstår.

Fondplacerarna på börsen tror på en klar uppgång 2010.

Enligt aktiemäklarföretaget Nordnet sålde allt fler privata placerare sina räntefonder och gick tillbaka till att köpa aktiefonder under december.

Enligt Nordnets sammanställning är det dessutom aktiefonder med hög risk som nu köps allra mest.

– Räntefonder är en klassisk tillflyktsort i osäkra tider, och att spararna växlar upp till aktiefonder tyder på framtidstro, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

?Detaljhandeln på väg upp
Även detaljhandeln är på väg upp. Försäljningen ökade med 3,6 procent under november jämfört med november 2008, enligt kalenderkorrigerade siffror som i dag presenterades av Handelns Utredningsinstitut HUI.

Främst är det sällanköpsvaror som köps, vilket klart speglar hushållens förväntningar på en bättre ekonomi.

Försäljningen av tv, spis, elektronik, möbler och liknande ökade med 6,0 procent medan dagligvaruhandeln ökade med endast 0,7 procent.

Det är alltså just de ”extra” varor som hushållen drog ned på när krisen var som värst som de nu åter köper.

Hög bostadsförsäljning
Också bostadsförsäljningen håller sig kvar på en hög nivå, något som understöds av den låga boräntan.

Bolånen ökade också med hela 11,0 procent under november, enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, och uppgår nu till drygt 1.500 miljarder kronor.

Lån till konsumtion
Men även lån till ren konsumtion har ökat, med 6,4 procent under november, och uppgår nu till cirka 150 miljarder kronor.

Men det finns också tecken på att återhämtningen kan ta längre tid. Medan utlåningen till hushållen ökar så minskade i stället utlåningen till företagen med 3,5 procent under november.

Det är ett tecken på att många företag ännu inte märkt av någon vändning i så hög grad att de åter kan expandera och börja öka sin personal igen.