Möjligheten att arbeta utan att det minskar storleken på förtidspensionen har lett till att fler arbetar.
Men många känner oro för att deras sjukersättning kan dras in.

Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Försäkringskassan.

Yngre har ansökt
De nya reglerna, som ger rätt till en inkomst på 42.800 kronor, utan att det påverkar sjukersättningens storlek, infördes förra årsskiftet. 7.557 personer har ansökt om att utnyttja möjligheten medan nästan 400.000 med hel eller partiell förtidspension inte gjort det. Båda grupperna har fått svara på ett antal frågor från Demoskop.

De som ansökt är yngre, har bättre utbildning och uppger att deras hälsa förbättras under senare år.

Hälften svarar att de nya reglerna lett till att de arbetar mer. Antalet arbetade timmar har i snitt ökat från 14,2 till 17,5 timmar i veckan. De som tidigare inte arbetade alls jobbar i snitt 8,2 timmar per vecka.

Arbetslust vanligaste motivet

De tillfrågade har också fått ranka ett antal faktorer som påverkat beslutet att börja arbeta eller öka arbetstiden. I topp kommer "lust och vilja att arbeta" och "de nya reglerna gjorde att jag vågade pröva". Högt placerar sig också viljan att träffa människor och att förbättra ekonomin.

Men 63 procent känner i hög grad eller i viss mån oro för att Försäkringskassan ska besluta att dra in eller minska sjukersättningen. I gruppen yngre än 45 år oroar sig 77 procent.

 

 

Från TT