Sedan september har varslen minskat jämfört med förra hösten, den första nedgången sedan april 2008. Även antalet personer som får arbete ökar nu åter. Men krisen på arbetsmarknaden är långt ifrån över.

 

 

Främst är den sammanlagda bilden långt ifrån så positiv som de sjunkande varselsiffrorna tycks visa, dels är vissa grupper mer utsatta. Äldre är en av de utsatta grupper som kommer att få det ännu svårare. Redan nu är läget snudd på katastrofalt.

 

Tuffast för de äldsta

Antalet arbetslösa i åldersgruppen 55 – 64 år är nämligen hela 55.000 personer, vilket är den högsta siffran som någonsin noterats. Men enligt arbetsförmedlingen egen bedömning kommer år 2011 denna redan höga siffra att ha fördubblats till runt 100.000 arbetslösa mellan 55 – 64 år.

 

Personer med enbart grundskoleutbildning har också svårt att få jobb och cirka 100.000 personer med förgymnasial utbildning saknar i dag arbete. 

 

Under 2010 och 2011 beräknas ytterligare 50.000 personer utan högre utbildning än grundskola bli arbetslösa.

 

Unga kortutbildade drabbas 

Även ungdomar med kort utbildning är utsatta. Med stora ungdomskullar framför oss kommer 100.000 nya arbetssökande ut på arbetsmarknaden de närmaste åren.

 

Till detta kommer de cirka 65.000 personer som regeringen under 2010 och 2011 slänger ut ur sjukförsäkringen och som därefter får sälla sig till de arbetslösa.

  

De 292.000 arbetslösa under 2007 har därmed till 2010 vuxit till 448.000 arbetslösa, varav många är från utsatta grupper med extra stora svårigheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden. 

 

Tuff matchning väntar

Lägger man utöver det till personer som är deltidsarbetslösa, stödanställda med funktions- och andra hinder, tillfälligt timanställda eller sysselsatta i regeringen nystartsjobb så kommer antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen att öka till runt 750 000 personer under 2010. 

 

Paradoxalt nog är de närmaste åren också den tid då fler människor än någonsin går i pension. Med en bra matchning mellan arbetssökande och de jobb nyblivna pensionärer just lämnat borde det vara positivt i en tid av hög arbetslöshet. 

 

Men matchningen är långt ifrån den rätta. De som går i pension har ofta en högre utbildning än dem som blir kvar i arbetslöshet. 

 

Svår nöt för coacher 

Mitt i den värsta arbetslösheten på länge riskerar vi alltså att samtidigt stå inför en brist på arbetskraft inom flera sektorer, och arbetsförmedlingen ser stora framtida svårigheter att få utbildade sökande, framför allt till byggnads- och anläggningsområden, IT och teknik, utbildade inom sjukvård, inom en del läraryrken och bland dem med längre industriutbildning.

 

En svår nöt att knäcka för förmedlingens coacher.