Exportindustrin ska gå först. Det blir inga avtal för några andra anställda – inklusive de som jobbar i stat, kommun och landsting – innan industrin har gjort upp.

Det skriver Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarverket i ett gemensamt pressmeddelande.

– Vi gör en gemensam deklaration. Det är inget konstigt med det. Vi är överens om att den konkurrensutsatta sektorn ska gå före, säger SKL:s vd Håkan Sörman.

Han står bakom pressmeddelandet tillsammans med Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv och Göran Ekström, generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Det är andra gången som de gör ett gemensamt utspel inför avtalsrörelsen, men det betyder inte att de privata och offentliga arbetsgivarna är samordnade, enligt Håkan Sörman:

– Samordnade är ett speciellt uttryck som man inte ska använda, men vi talar med varandra precis som facken talar med varandra. Det är inget konstigt med det heller.

För tio dagar beslöt SKL:s styrelse att inte säga upp avtalet med Vårdförbundet. Det innebär att 85.000 sjuk- och röntgensköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker får två procent mer den 1 april 2010.

Betyder det att det finns ett löneutrymme på två procent i kommuner och landsting?

– Den bedömningen gjorde vi i maj 2008 när vi befann oss på toppen av en högkonjunktur. Nu befinner vi oss i en helt annan situation.

– Flera fack har använt det icke uppsagda avtalet med Vårdförbundet som utgångspunkt för en sorts golvresonemang. Det vänder vi oss emot. Även Konjunkturinstitutet har sagt att man inte kan föra över ett avtal som slöts i en helt annan tid till avtalsrörelsen nu, förklarar Håkan Sörman.