Det finns ett utryckligt stöd i LO-förbunden för att det är önskvärt att den internationellt konkurrensutsatta industrin som ska sätta lönenormen. Det verkar som om arbetsgivarna vill göra det här till en stor konflikt, men det finns ingen konflikt i detta.

Det säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh om de offentliga och privata arbetsgivarnas gemensamma utspel.

Däremot är LO och arbetsgivarna oense om annat.

– Det handlar om rätt nivå på löneökningar, centrala avtal och hur man löser bemanningen, hur en arbetsgivare ska bete sig när det finns uppsagda med företrädesrätt till jobben. Där har vi väldigt olika uppfattningar, säger Per Bardh och fortsätter:

Om vi ska träffa avtal på en nivå som ingen facklig organisation kan acceptera finns det risk för att förbund som till exempel Handels tvingas vidta åtgärder. Det kan vara att varsla om konfliktåtgärder, om deras förhandlingar inte leder någonstans. Alla förbund har avtal som löper ut den 31 mars och det är viktigt att det träffas nya avtal i så god tid som möjligt innan dess.