Arbetsgivarna i Teknikföretagen vill inte veta av någon reglering av företagens rätt att hyra in personal. Det skulle både strida mot arbetsledningsrätten och EU:s bemanningsdirektiv.

I avtalsrörelsen driver alla LO-förbund att de vill ha någon slags reglering för att sätta stopp för att bemanningsföretag används för att kringgå uppsagdas återanställningsrätt.

– Det är omöjligt att reglera. Det finns vare sig sakskäl eller juridiska skäl till att göra något sådant, säger Anders Weihe, Teknikföretagens förhandlingschef.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger att det är ett orimligt system där någon kan sägas upp på grund av arbetsbrist och sedan kom tillbaka till samma jobb nästa dag som inhyrd. LO:s jurist Claes-Mikael Jonsson säger att Anders Weihe försöker använda EG-rätten för att begränsa förhandlingsutrymmet.

Enligt lagen om anställningsskydd har en uppsagd rätt till återanställning under nio månader efter uppsägningen. Anders Weihe säger att återanställningsrätten bara gäller om arbetsgivaren väljer att anställa. En företagare har möjligheten att exempelvis anställa, ta in bemanningsföretag eller lägga ut på entreprenad vid  en produktionstopp och det är arbetsgivaren som bestämmer hur det hela ska lösas. Det handlar om arbetsledningsrätten.

– Det finns inget tvång att anställa, säger han.

Missförstånd
Anders Weihe säger dock att han kan förstå att det verkar konstigt om någon blir uppsagd på grund av arbetsbrist och sedan direkt ersätts av en bemanningsanställd. Men det handlar om ett missförstånd av begreppet arbetsbrist. Det betyder inte brist på arbete utan det är en rättsteknisk term som innefattar alla andra skäl utom personliga skäl till att säga upp.

– Anders Weihe gömmer sig bakom juridiska termer. Det måste finnas acceptans för ett system om det ska fungera. Allmänheten kan bara ha respekt för las och känna rättssäkerhet om arbetsbrist verkligen betyder något. Det är inte rimligt att en uppsagd genast ersätts av en bemanningsanställd, säger Veli-Pekka Säikkälä på IF Metall.

Han pekar på att det är billigt och enkelt att säga upp folk i Sverige och så är det för att facken tror att det leder till investeringar, men det måste upplevas som rättssäkert.

Nytt förslag

Veli-Pekka Säikkälä kan tänka sig att i stället införa en prövning av arbetsbrist som skäl att säga upp. Idag avgör arbetsgivaren helt om det råder arbetsbrist. IF Metalls avtalssekreterare prövar tanken att inskränka detta.

– Jag har inte hört förslaget förut och har svårt att kommentera det, men det måste nog betraktas som ett stort ingrepp i arbetsledningsrätten att på något vis med facket pröva vad som är arbetsbrist, säger Teknikföretagens Anders Weihe.

För honom skulle en begränsning av inhyrning av personal då det finns uppsagda med återanställningsrätt strida mot EU:s bemanningsdirektiv. Han förklarar att enligt direktivet får inhyrning bara begränsas om det strider mot allmänt intresse, hälsa och säkerhet, gör att arbetsmarknaden fungerar väl eller är ett missbruk.

"Missbruk"
Fackets Veli-Pekka Säikkälä säger att det rör sig om missbruk när bemanningsföretag används för att kringgå återanställningsrätten.

Det håller inte Anders Weihe med om. Det är en EU-regel och missbruk kan bara ske på EU-nivå. Återanställningsrätten är i stor utsträckning en svensk regel och därför går det inte att hävda missbruk.

– De enskilda medlemsländerna kan inte själva bestämma vad som är missbruk för då blir det ingen fri rörlighet. Dessutom går det ju inte att hävda återanställningsrätten, eftersom den bara gäller när ett företag valt att anställa personal, säger Anders Weihe.

Han kan inte tänka sig att en arbetsgivare ska bli tvungen att anställa folk om företagaren egentligen hellre vill använda inhyrd personal. Då skulle inte näringsfrihet råda.

Öppnar för begränsningar

Veli-Pekka Säikkälä hänvisar till EU-medlemmen Finland, där finska Metall och dess motpart kraftigt begränsat bemanningsföretagen. De får bara användas tillfälligtvis. En dom säger att åtta månader är för lång tid och ett brott mot avtalet.

LO-juristen Claes Mikael Jonson har ingen förståelse för argumenten från Teknikföretagen.

– Anders Weihe har fel. Han försöker använda EU-rätten för att begränsa förhandlingsutrymmet.

LO-juristen säger att bemanningsdirektivet inte ger någon obegränsad rätt att hyra in personal. Det öppnar snarare för omfattande begränsningar – särskilt genom kollektivavtal. Nu ska arbetsmarknadens parter göra en översyn och i den översynen är det fullt möjligt att införa spärrar som stoppar bemanningsföretag om inhyrningen är ett sätt att kringgå anställningsskyddet enligt Claes-Mikael Jonsson.