De som åker ut ur sjukförsäkringen vid årsskiftet ska inte behöva vänta på pengar till i slutet av februari. I dag, måndag, har regeringen tagit ett beslut som innebär att de ska få ersättning snabbare.
 

–  Jag hoppas och tror att majoriteten kommer att få sina pengar i rätt tid i januari, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och konstaterar att ”man måste ändra politiken när man ser att det behövs”.

 

Melker Ödebrink, kanslichef på a-kassornas samorganisation, gör samma bedömning.

 

– Det är kort om tid, men det ska inte vara några stora bekymmer för a-kassorna att hinna med, anser han.

 

Förslag från a-kassorna

Tio dagar före årsskiftet antar regeringen en förordning som innebär att de som slussas över till Arbetsförmedlingen ska få aktivitetsstöd som baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten.

 

Förslaget kommer ursprungligen från a-kassorna.

 

– Vi föreslog det i oktober. Nu är det den 21 december. Regeringen kunde ha tagit beslutet mycket snabbare. De har haft tid på sig sedan det nya regelverket trädde i kraft den 1 juli 2008, konstaterar Melker Ödebrink. 

 

Regeringsbeslutet i dag innebär att den som är med i en a-kassa får 80 procent av inkomsten upp till taket på 18.700 kronor i aktivitetsstöd, högst 680 kronor om dagen. 

 

Den som inte är med i en a-kassa får grundbeloppet på 320 kronor om dagen.

 

Mellan 1.000 och 2.000 personer saknar sjukpenninggrundande inkomst. De har rätt till 223 kronor om dagen.

 

Försvarar reformen

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson säger att hon har ”byggt en bro” tillsammans med Sven Otto Littorin mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 

Båda ministrarna försvarar reformen. Antalet sjukskrivna och förtidspensionerade var 770.000 i oktober 2008. 

 

– Många av dem har aldrig fått frågan: ”Vad kan vi göra för dig?” var ett argument som upprepades på en pressträff i dag.

 

Sven Otto Littorin hävdar att regeringens politik innebär att antalet arbetslösa är 70.000 färre i dag.

 

– Vi har minskat jämviktsarbetslösheten med 1,5 procent genom jobbskatteavdraget och de nya a-kassereglerna.