Ordnad avveckling är det senaste officiella beskedet för Saab i Trollhättan.
– Vi har inte mer möjlighet att påverka än att vi kan säga till GM att om det finns bra köpare så vore det bra om företaget sålde till dem, säger näringsminister Maud Olofsson.

 
– Vi vet att det kom nya bud i går, vad gäller nya intressenter. Men det är en sak som GM har att hantera, säger näringsminister Maud Olofsson.

Regeringen förbereder för en avveckling genom att satsa 542 miljoner kronor på åtgärder i regionen.
 
Nya bud obekräftade
Under måndagen träffade näringsminister Maud Olofsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin representanter från Saab, från Trollhättan och från Västra Götalandsregionen. Ingen från GM deltog i diskussionerna.

?Därför är också regeringens utgångspunkt att Saab Automobile AB i Trollhättan ska avvecklas under ordnade former.

– I dag har vi diskuterat utifrån det läge som var i fredag. Vilken beredskap vi behöver ha för de uppsägningar som kommer med en planerad uppsägning, säger Maud Olofsson.

De besked om nya bud från Spyker där rysk finansiering inte ingår, har inte bekräftats.

Halmstrå
Maud Olofsson säger dock att än finns det visst hopp, även om hon liknar det vid ett litet, litet halmstrå:

– Det är väldigt sent, tidtabellen är väldigt kort. Det är ett väldigt, väldigt svårt läge.

Den svenska regeringen har kontinuerligt haft kontakter på politiskt nivå och med bolaget i USA. Men Maud Olofsson poängterar att det slutligen är bolaget GM som fattar beslutet på affärsmässiga grunder.

För att möta de tusentals arbetare som kan bli uppsagda satsar regeringen 542 extra miljoner kronor på innovation, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder i regionen.

– Vi har full beredskap, vi är redo. Det som nu behövs är information från GM, via Saab förmodligen, vilken planering som gäller, säger Sven Otto Littorin.

– Vi har också aviserat pengar till elbilsprojektet för att använda det kunnande vi har i Sverige, säger Maud Olofsson.

Ministrarna försökte under måndagens presskonferens också att ingjuta hopp genom positiva exempel. I Västervik hade 90 procent av de uppsagda fått jobb två år efter att Electrolux lagt ned sin fabrik. Av de Saabanställda som sagts upp i år har två tredjedelar nya jobb, och av årets uppsagda Volvoarbetare har 80 procent nya arbeten.

 

 

FAKTA / Satsningen innebär:

  • 500 nya platser på yrkesvux och komvux. Ytterligare 1 000 befintliga platser flyttas till regionen. 500 platser tillkommer på yrkeshögskolan och 500 nya högskoleplatser tillförs Göteborg och Trollhättan.
  • 15 miljoner kronor ytterligare satsas för att underleverantörsprogrammet ska kunna fortsätta.
  • Arbetsmarknadsområde Trollhättan har 1,7 miljarder kronor i beredskap för det kommande året.
  • Stora resurser finns för flytt- och pendlingsstöd.
  • Regeringen skissar på en ansökan om stöd från Europeiska Globaliseringsfonden. Ska omfatta personer som blir uppsagda från Saab och dess underleverantörer, i Trollhättan och andra orter. Genomförs först efter besked om uppsägningar.