Jobbgarantin hjälper få unga. Enligt en rapport från LO-ekonomerna fick endast 8 procent av de unga arbetslösa som deltar i programmet utbildning eller praktik.

– Siffrorna visar att jobbgarantin fungerar oerhört dåligt. Regeringen måste tänka om här och utforma ett mer individbaserat och ett mycket mer kompetenshöjande innehåll, säger LO:s chefsekonom Lena Westerlund.

LO:s ekonomer har granskat data från Arbetsförmedlingen under september i år. Totalt var då 34 400 unga inskrivna i jobbgarantin – ett arbetsmarknadspolitiskt program som träder in för unga efter tre månaders jobbsökeri på Arbetsförmedlingen.

Siffrorna visar att endast 8 procent av dem fick utbildning eller praktik. Något som ska vara en del av garantin. Tittar man enbart på utbildningen var det 600 unga som fick höja sin kompetens. För 90 procent handlade jobbgarantin om coachning och att söka jobb.

– En garanti som börjar efter tre månader betyder att vissa ungdomar med stora behov får gå och vänta. All forskning visar på att en lång och tidig arbetslöshet kan vara direkt skadlig för unga.  Utfallet av jobbgarantin ser ut att vara att unga har sex månaders jobbsökeri, säger Lena Westerlund.

Utöver jobbgarantin menar författarna bakom rapporten att Arbetsförmedlingen och landets gymnasieskolor måste samverka i allt högre grad för elever som går sista året i gymnasiet. Och att insatser krävs för den grupp unga arbetslösa som inte studerar och inte ens är registrerade hos Arbetsförmedlingen, cirka 40 procent. Samt att unga arbetslösa är en heterogen grupp, som rymmer allt ifrån en högstadieelev som söker sommarjobb till äldre unga med universitetsutbildning, eller helt utan sysselsättning och utan avslutad gymnasieutbildning. Den sista gruppen i åldrarna 20-24 år är överrepresenterade i arbetslöshet.

FAKTA / Jobbgaranti
Jobbgarantin för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Den som har fyllt 16 år men inte är 25 kan anvisas.
Den sökande måste ha varit arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen i tre månader innan han eller hon kan gå in i garantin.
Ersättningen är aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
Jobbgarantin för ungdomar infördes i slutet av 2007.