IF Metall vill att statsministern och näringsministern tar sitt ansvar och diskuterar med GM om Saabs framtid.

Stefan Löfven, IF Metalls ordförande, säger att det nya budet från den holländska sportbilstillverkaren Spyker visar på ett stort intresse. Budet måste granskas seriöst av den amerikanska biljätten, anser han.

– Jag förstår den frustration som alla de som är beroende av Saab känner, att kastas mellan hopp och förtvivlan är fruktansvärt. GM måste nu snabbt svara upp med en seriös prövning av det nya budet. GM måste också vara tydlig och undanröja alla spekulationer om att andra hinder ligger i vägen för en affär, exempelvis konkurrenssituationen med Opel, säger IF Metalls ordförande i ett pressmeddelande.

När Spykers nya bud blev känt skickade IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer ett öppet brev till GM. De kräver att nedläggningen ska skjutas upp och att GM ska göra en ny analys.

Så här skriver de tre facken:

”Under det gångna året har arbetet med att hitta en ny ägare till Saab Automobile varit mycket intensivt. Samtidigt har företaget haft att hantera den djupaste efterfrågekris som drabbat, inte bara Saab, utan hela världens fordonsindustri. GM har under denna period som ägare tagit ett stort ansvar inte minst för företagets åtaganden mot underleverantörer.

De lokala fackliga organisationerna och de anställda har medverkat till en kostnadseffektiv och rationell produktion. Det har också inneburit stora uppoffringar från de anställdas sida, men var samtidigt nödvändigt i det läge företaget befunnit sig i. Vi beklagar djupt att de förhandlingar som hittills förts med tänkbara nya ägare av olika anledningar inte kunnat fullföljas. Vår uppfattning är samtidigt att det hade varit värdefullt om fler alternativ kunnat få en närmare prövning.

Vi menar att det senaste årets process för att långsiktigt stärka företaget alls inte har varit resultatlös. Förutsättningarna för en sådan lösning med fortsatt drift i Trollhättan har de facto stärkts: En trovärdig affärsplan har tagits fram och de finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningarna har steg för steg förtydligats.

Saab står i dag mycket nära produktionsstart av en ny volymmodell och den nyligen träffade uppgörelsen om en försäljning av äldre produktionsutrustning har frigjort resurser som bidrar till att förbättra företagets ekonomiska förutsättningar.

Det råder ingen tvekan om att Saab befinner sig i ett mycket allvarligt läge som kan sluta i avveckling. Vid sidan av mänskligt lidande blir kostnaderna för ägare, anställda och alla berörda av en avveckling mycket höga. Vi vädjar därför till styrelsen för General Motors att noga överväga initiativ från kvarvarande intressenter.”