Kommunal kräver löneökningar på 745 kronor i månaden. De lägsta lönerna ska följa med. De ska höjas med samma procentsats. Det samma gäller ob-tilläggen.

Så lyder Kommunals lönekrav för drygt 420.000 medlemmar i kommuner och landsting.

Kraven följer LO-samordningen. Lönerna ska höjas med minst 620 kronor per månad, eller med minst 2,6 procent. Dessutom begär förbundet 125 kronor i månaden till en jämställdhetspott.

Utrymme finns

Kommunals avtalssekreterare Håkan Pettersson räknar med att lönekraven hamnar på närmare 3,5 procent.

– De krav som vi lägger fram ligger inom den ram som det finns utrymme för, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn och fortsätter:

– Kommunals medlemmar behöver löneökningar. Arbetsgivarna måste inse att det krävs höjda reallöner om de ska klara framtida nyrekrytering. Om man vill ha kvalitet och kompetens måste man vara beredd att betala vad det kostar.

Garantier
Kommunal vill ha individgarantier. Det innebär att alla ska garanteras högre lön. Hur mycket varje individ ska garanteras är inte fastställt än.

Facket är dessutom kritiskt till hur den individuella lönesättningen fungerar. Förbundet vill ha ett centralt löneavtal med stöd och riktlinjer för hur lönerna ska sättas lokalt. Dessutom vill förbundet ha lokala kollektivavtal om lönebildningen lokalt.

Heltid ska vara normen men det ska vara möjligt att välja deltid. Antalet visstidsanställda ska minska – inte öka som nu. Kommunal påpekar att tillfälliga jobb inte är en ungdomsfråga. Var fjärde anställd i kommuner och landsting har ett tillfälligt jobb. Medelåldern bland de visstidsanställda är 37 år.

Arbetsmiljö
Bättre arbetsmiljö är ytterligare ett avtalskrav. Kommunal kräver bättre grundbemanning och avskaffad karensdag i sjukförsäkringen. En orsak är att många smittas på jobbet. Ytterligare en orsak är att många sprider smitta på jobbet, eftersom de inte har råd att stanna hemma när de är sjuka.

Kommunal vill inrätta en jämställdhetsnämnd tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Nämnden ska följa utvecklingen och komma med förslag om åtgärder för ett mer jämställt arbetsliv.

– Vi vill se till att det faktiskt händer något, att det inte bara blir prat, säger Ylva Thörn.

Kommunal vill också ha ett stopp för arbetsgivarnas möjligheter att lösa permanent bemanning och runda las med hjälp av bemanningsföretag.