Karlstad är inget enstaka exempel. När kommuner och landsting ska spara går det ut över personalens arbetsvillkor.
– Sämre arbetstider och delade turer har kommit upp på alla våra regionala avtalskonferenser i höst. Vi har fått delade turer där det inte förekom tidigare – inom hemtjänsten och omsorgen, berättar Lasse Thörn, chef för Kommunals avtalsenhet.

Örebro, Motala, Rättvik och Tierp är ytterligare fyra exempel på kommuner som har infört, eller ska införa, delade turer på vardagar.

I Rättvik är det hemtjänsten som drabbas.

– Det började för ett och ett halvt år sedan och ökar successivt. Vi försöker hålla emot. Om vi lägger oss platt och godkänner delade turer i hemtjänsten får vi det snart i äldreomsorgen också, säger Erja Eloranta, Kommunals sektionsordförande.

Vikarier ut
Örebro kommun ska spara nästan tolv miljoner kronor på äldreomsorgen i år. Ungefär 200 fast anställda hamnar i något som heter omställning. De får rycka in där de behövs.

I stället åker vikarierna ut.

De som blir kvar får riktigt dåliga scheman med jobb varannan helg, långa arbetspass på 14 timmar med en timmes rast eller delade turer med arbetsdagar som börjar klockan sju morgonen och slutar klockan 21 på kvällen.

Uppsala, Mölndal, Halmstad, Trelleborg och Hässleholm är fler exempel på kommuner som inför sämre scheman och fler jobbhelger. Även här blir det mer av delade turer, men än så länge mest på lördagar och söndagar.

Arbetstiderna i landstingen blir också sämre. Allt fler jobbar varannan helg i stället för var tredje eller två helger av fem, och allt fler får något som kallas rotationsschema. De jobbar både dagtid och nätter.

Lättare med deltider
Dåliga scheman är billigare. Det blir möjligt att klara bemanningen med färre personer. Ju fler som jobbar heltid, desto krångligare blir det att lägga bra scheman. Det är enklare om det finns deltidsanställa och timvikarier att fylla på med.

Kommunerna och landstingen är stora arbetsgivare. Tusentals människor har fått sämre arbetsvillkor och sämre arbetstider. Ändå hörs knappt några protester – trots att facket berättar om att personalen reagerar negativt överallt.

Uppgivenhet är vanligare än ilska. Och så finns undersköterskans ständiga omtanke om de gamla med i bilden.

– Vi kan inte protestera utan att det går över tredje person, som undersköterskan Åsa Moström uttrycker det.