Under 1980- och 90-talen försvann jämlikheten från agendan, enligt de brittiska forskarna Kate Pickett och Richard Wilkinson. ”Många trodde att det bara spelade roll om några levde i lyx när andra svalt och frös. Men det handlar om psykologiska och psykosociala effekter”, säger Richard Wilkinson.
 

Jämlikhet är nyckeln till ett välmående samhälle. Och det handlar inte om politik utan om statistik. Allt fler partier tar också till sig budskapet, enligt två brittiska forskare som i veckan besökte Sverige.

– Det spelar ingen roll för välmåendet om människorna i ett rikt land har råd att köpa dubbelt så mycket som i ett annat rikt land, säger Richard Wilkinson, socialmedicinsk forskare från York i Storbritannien.

Det är bara fattiga länder som höjer sin levnadsstandard genom fortsatt ekonomisk tillväxt. När rika länder jämförs spelar inkomst inte längre ingen roll; där har tillväxten kommit till vägs ände.

Ojämlikhet bryter ned

Inom länderna, däremot, har inkomst stor betydelse, visar statistik som Richard Wilkinson och Kate Pickett publicerar i sin bok Jämlikhetsanden.

– Folk har alltid vetat att ojämlikhet är splittrande och socialt nedbrytande. Och det är helt enkelt vad våra siffror visar. Men i en mycket högre grad än vi någonsin kunnat föreställa oss, säger Richard Wilkinson.

– Vi pratar inte om 20 procents skillnad eller så. Utan att andelen som sitter i fängelse i ett rikt land kan vara åtta gånger så hög som i ett annat rikt land. Eller att morden är sex gånger fler och den mentala ohälsan tre gånger så stor, säger han.

Alla vinner
Dessutom vinner nästan alla på jämlikare samhällen, inte bara de som är fattiga, visar forskningen.

Det gäller för ett tiotal områden: som förtroendet för varandra, förväntad livslängd och psykisk hälsa, men också för faktorer som fetma och antalet mord.

– Vi hörde nyheter på BBC varje dag om hur brottsligheten ökade, hur fler sattes i fängelse, hur ohälsan ökade. Ingen gång nämndes kopplingen till ojämlikhet, säger Kate Pickett.

– Och vi hade plötsligt – eller över några år – fått en mycket vidare bild med samma mönster. Vi var bara tvungna att skriva om det, säger Richard Wilkinson.

Eftersom jämlikhet är ett politiskt känsligt område kontrollerades resultatet extra noga. Till exempel gjordes samma jämförelser med USA:s delstater. Också där syntes mönstret – om än inte lika tydligt – att ju jämlikare delstaten var desto bättre var välmåendet.

Bevis i stället för ideologi

Tankar kring jämlikhet har historiskt varit en politisk skiljelinje. Kate Pickett tror att det beror på ett missförstånd.

Högerpolitik har handlat om tävlan, om att ha mål att sträva efter och om att när personer i toppen klarar sig bra så smittar det av sig på resten av befolkningen.

– Men följden av detta blir en ojämlikhet som skadar samhället och det var aldrig högerideologins avsikt.

Från vänsterhåll har social rättvisa handlat om ideologi.

– Vad vi erbjuder är bevis, säger Kate Pickett. 

Stor uppmärksamhet
LO-Tidningen träffar de två forskarna under ett besök i Malmö, där de ska göra sin 113:e föreläsning sedan boken kom ut i Storbritannien i våras. Uppmärksamheten har varit stor.

– Jag kan se nu att hela det politiska fältet tilltalas av jämlikhet, säger Kate Pickett.

– De konservativas ledare nämnde vår bok i ett tal för en månad sedan. Han accepterade att ojämlikhet skadar, säger Richard Wilkinson.

– Men partiet tolkade det som att klyftan mellan fattiga och medelinkomsttagare borde minska och att man inte behöver göra något åt toppen, säger Kate Pickett.
– Och det är inte vad vår forskning visar.

FAKTA / Det påverkas positivt av ett jämlikare samhälle:

  • Förväntad livslängd
  • Tonårsfödslar
  • Fetma
  • Psykisk hälsa
  • Mord
  • Andel fängslade
  • Tillit, förtroende för varandra
  • Social rörlighet
  • Utbildning
  • Spädbarnsdödlighet