Tre år måste gå innan all bonus får betalas ut i finansiella företag, enligt nya regler från Finansinspektionen (FI). En utmärkt förändring, anser LO-ekonomen Ola Pettersson.

Efter finansmarknadens kollaps har finansinspektionen i dagarna beslutat om nya regler från 2010. Bonus och rörliga ersättningar i banker och andra finansiella företag får inte längre fullt ut betalas ut under det år de tjänas in.
Minst 60 procent måste skjutas upp i minst tre år.

På så sätt vill Finansinspektionen motverka riskfyllda affärer och gynna en mer långsiktig strategi i företagen. Det betyder att många anställningsavtal måste skrotas, enligt myndigheten.

– Om det finns bindande avtal anser vi att företagen ska ta de möjligheter som finns att säga upp avtalen och anpassa dem efterhand, säger Per Håkansson, chefsjurist på Finansinspektionen.

Hur långt kan ni driva att anställningsavtal verkligen sägs upp?

– Vi får titta på de enskilda fallen och se hur mycket de avviker från reglerna. Det mesta i reglerna är allmänna råd, och om det finns andra metoder som företagen kan använda för att uppfylla kraven på en god riskhantering så får vi titta på det.

Senast den 31 augusti 2010 ska företagen rapportera om avtal finns kvar som inte stämmer med de nya reglerna.

Finansinspektionen kräver också en större öppenhet om ersättningssystem.

Offentlighet ska inte bara gälla hur ersättningarna ser ut och vad de baseras på utan också vilken summa det rör sig om, uppdelad på pengar, aktier och övriga ersättningar. Fortfarande får dock företagen klumpa ihop hela ledningsguppen i sin redovisning, så att det även i framtiden blir omöjligt att se vem i ledningsgruppen som fårI vad, undantaget vd.

Storleken får också företaget själva bestämma över. I reglerna står det bara att det ska vara en ”lämplig balans” mellan rörlig och fast lönedel och att bonusen inte bör ”begränsa företagets förmåga att stärka sin kapitalbas”.

Hur kommer banker och finansinstitut att reagera?

– Det har funnits en viss kritik men nu är reglerna beslutade, så vi räknar med att man kommer att anpassa sig till dem, säger Per Håkansson.

LO-ekonomen Ola Pettersson välkomnar reglerna.

–Jag tycker de är bra. De leder till ett generellt lägre risktagande och en mer stabil samhällsekonomi.

– Man måste kunna se utfallet av den risk man tar innan ersättningen betalas ut, och tre år är i alla fall en så lång tid att man i många fall kan göra det.

Generella regler
Reglerna är generella och gäller alla anställningsavtal. Det betyder också att de inte kan förhandlas bort genom kollektivavtal, något som Ola Pettersson accepterar.

– I princip ska staten inte ha någonting att göra med lönebildningen. Men när det handlar om just detta är det nog rimligt att staten har en roll, eftersom de här systemen kan påverka hela den finansiella stabiliteten, säger Ola Pettersson.