Industrifacken kräver gemensamt att Teknikföretagen ska se till att uppsagdas återanställningsrätt inte kränks med inhyrd personal.

Det framgick i dag på eftermiddagen då IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer presenterade sina avtalskrav för arbetsgivarna i Teknikföretagen.

De tre facken kräver också att de tillsammans med arbetsgivarna ska vända till regeringen för att begära att regeringen finansierar utbildning av anställda för att undvika uppsägningar.

De tre facken går fram med en gemensam avtalslinje. Dessutom lyfter vart och ett av dem fram sin egna specifika krav.

De övriga gemensamma kraven är:

 • Ettårigt avtal.
 • En pott där varje anställd bidrar med 2,6 procent, som dock ska vara lägst 620 kronor per månad.
 • Årlig lönekartläggning för att rätta till osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.
 • Alla ska ha rätt till utbildning och facken är beredda att avsätta en del av löneutrymmet.
 • Avtal om rehabilitering för att få sjuka tillbaka i jobb.
 • Föräldralönen utökas från fyra till sex månader.
 • Alla ska ha tillgång till kvalitetssäkrad företagshälsovård som också arbetar förebyggande.
 • Facken vill också att parterna ska arbeta för att omställningsstödet även ska omfatta visstidsanställda och dem som förlorar jobbet på grund av sjukdom samt att LO. PTK och Svenskt Näringsliv kommer överens om utbildning för fackliga ledamöter i bolagsstyrelser och för skyddsombud.
   

IF Metall och Unionen kräver:

 • Alla ska vara garanterade en löneökning på minst 430 kronor i månaden.
 • Fast ersättningar ska höjas med 2,6 procent.
 • Avtalsområden med låg lön och/eller många kvinnor ska särskilt uppmärksammas.

IF Metall kräver:

 • Lägstalönerna ska höjas med minst 620 kronor i månaden.
 • Arbetsgivarna ska ta större hänsyn till de anställdas förhinder att jobba övertid.
 • Löneutvecklingsgarantierna, lön för ferieanställda och lägsta semesterlön ska höjas med 2,6 procent.
 • Företag som tillämpar produktionssystem som lean production eller som ska byta produktionsmetod ska bekosta utbildning i systemet för minst två fackliga representanter.
 • Parterna ska verka för att förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv förbättringar av avtalsförsäkringar slutförs.

Unionen och Sveriges Ingenjörer kräver:

 • Större fackligt inflytande i de lokala löneförhandlingarna.
 • Ytterligare arbetstidsförkortning.
 • Restid ska räknas som arbetstid.
 • En bortre gräns för en visstidsanställning.


Unionen kräver bland annat:

 • Partsgemensam lönestatistik-
 • Mertid ska ersättas som övertid.
 • Begränsa möjligheterna att förhandla bort övertidsersättningen under det första anställningsåret.
 • Längre varseltid för att ändra arbetstiderna.
 • Nytt avtal om likabehandling i arbetslivet.

Sveriges Ingenjörer kräver bland annat:

 • I löneprinciperna ska kopplingen mellan utbildning och högre lön och bättre löneutveckling framgå tydligt.
 • Årlig kompetensinventering.
 • Individuella kompetensplaner.
 • En modell för kompetenskonton.