Förlängt krisavtal, och slopade centrala löneökningar är några av de krav Industriarbetsgivarna i dag ställer för metallindustri och gruvor. Men facken står kvar vid kravet på löneökningar åt alla.

Även för de anställda i gruvorna och metallindustrin vill arbetsgivarna ha ett nollavtal, och de kräver också att krisavtalet förlängs. I dag bytte Industriarbetsgivarna avtalskrav med IF Metall.

– Svensk industri står fortfarande stark och har alla möjligheter till en kraftfull återhämtning, men det kommer att kräva att oansvariga löneökningar hålls tillbaka, säger Bengt Huldt och Magnus Ling, vd:ar inom Industriarbetsgivarna, i en kommentar på organisationens hemsida.

Att arbetsgivarna kräver ett kort avtal är en reaktion på fackens lönekrav på 2, 6 procent som de tycker är orimligt på grund av industrikrisen. Arbetsgivarna anser att det inte finns något löneutrymme alls centralt, och att det inte heller är möjligt att göra ändringar av de avtalsvillkor som inte gäller lönen.

Permitteringsmöjligheter

Industriarbetsgivarna vill också att det ska bli möjligt att avvika från det centrala avtalet genom lokala överenskommelser om till exempel kortare arbetstid och lägre utgående löner. Som ett första steg vill arbetsgivarna förlänga den krisöverenskommelse som de tecknat med IF Metall.

– Vi vill finna en permanent lösning med permitteringsmöjligheter och i avvaktan på en sådan ska den nuvarande överenskommelsen förlängas, säger Magnus Ling och Bengt Huldt.

Facken inom industrin står dock kvar vid de krav som de enats om i den gemensamma plattformen. Löneökningarna ska vara minst 2,6 procent av genomsnittslönerna på avtalsområdena, och IF Metall kräver också att löneökningarna ska fördelas lika för alla om inte parterna kan enas lokalt.

Lägstalön
IF Metall kräver också att en lägstalön som motsvarar 80 procent av det genomsnittliga löneläget i branschen införs i gruvavtalet, och att alla ersättningar i avtalet höjs med lika mycket som lönerna förutom övertidsersättningen som ska höjas mer.

För de anställda på Stål- och metallavtalet ska ersättningarna utöver lönen höjas med minst 3 procent, enligt fackets krav.
Förutom löneökningar kräver facken inom industrin bland annat att kompetensutveckling, förlängd föräldralön och ett rehabiliteringsavtal.