PRISTAGARE. När berättelsen Yarden utkom i början av hösten firade LO-Tidningen detta med att publicera ett vänporträtt av Kristian Lundberg, signerat Crister Enander.

 

När boken nu blivit aktuell igen tack vare Ivar Lo-priset, och författaren 310 000 kronor rikare, vill vi påminna om denna text, se länk nedan!

 

Så här skrev vi om boken i en redaktionell kommentar. Under de månader som gått har villkoren för arbetare längst ner i anställningshierarkin knappast blivit mindre aktuellt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

”Den korta (140 sidor) berättelsen Yarden, som utkommer i nästa vecka, är en skildring från Sverige som det ser ut längst ner, bland dem som jobbar med tillfälliga påhugg och därför måste finna sig i allt för att kunna komma ifråga dan därpå.

Kristian Lundberg har det relativt drägligt jämfört med de helt rättslösa eller helt utslagna som han möter på sin väg. Ändå är villkoren för en timanställd paketlastare eller nybilstvättare så hårda att han börjar betvivla sin mänsklighet.

Resultatet blir vittneslitteratur, i sin utsatthet besläktad med till exempel Primo Levis eller Imre Kertesz skildringar från förintelselägren. Hopplösheten försätter huvudpersonen i en skör kris, där minnena från den otrygga uppväxten i Malmös fattigaste områden gör sig påminda, liksom alla de ungdomsvänner som mer eller mindre mangrant gått under.

Samhällsreportaget – med initierade skildringar av hur arbetsmarknaden metodiskt urholkas – får därigenom en existentiell dimension som tar formen av brännande resonemang. Vad är en människa? Vad är det att vara underklass idag jämfört med på sjutttio- och åttiotalet?

Och trots allt – mitt i eländet finns en hemlig dimension av osläckbart hopp.”

 

Läs Crister Enanders vänporträtt, LO-Tidningen september 2009.