A-kassorna får vänta ytterligare några dagar på besked om hur de ska räkna fram ersättningen till dem som åter ut ur sjukförsäkringen efter nyår.

I dag, torsdag, hade kassorna väntat sig att regeringen skulle besluta om en schablonmetod, alltså en förenklad beräkning, som bygger på de utförsäkrades sjukpenninggrundande inkomst. Men frågan togs inte upp på regeringssammanträdet.

– Vi fick se ett förslag till förordning i förra veckan, säger Melker Ödebrink, kanslichef vid A-kassornas samorganisation. Förslaget såg ut att gå att hantera, så att den här gruppen får sina pengar snabbt.

– Men det kräver några förändringar i våra tekniska system, och för att våra leverantörer ska få dem på plats behöver vi i alla fall någon vardag. Sedan hade det ju varit väldigt fint om vi hade fått några vardagar på oss för att sätta oss in i förordningen, så att vi hinner utbilda a-kassornas handläggare.

Senaste budet från regeringskansliet är att beslut om förordningen fattas på måndag.

Måndag den 4 januari börjar Arbetsförmedlingen skicka uppgifter till a-kassorna om att personer som har varit sjukskrivna, men vars dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tagit slut, i stället har skrivits in i ett arbetsmarknadspolitiskt program. De kan då ha rätt till aktivitetsstöd, en ersättning som a-kassorna räknar ut, men som Försäkringskassan betalar.