Det var inget lagbrott att ge de thailändska bärplockarna arbetstillstånd, anser Migrationsverket. Men reglerna ska göras om.
– Vi har på sätt och vis haft särregler och det ser vi över inför framtiden, säger Christina Werner på myndigheten.

Som LO-tidningen tidigare berättat kan Migrationsverket ha brutit mot lagen när särregler användes för att ge bärplockare arbetstillstånd. Plockarna tjänade för lite, och facket fick inte yttra sig innan tillstånden beviljades.

Men myndigheten tillbakavisar kritiken.

– Vi har följt utlänningslagen, men lagar måste alltid tolkas, säger Christina Werner, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket.

Särskilda kriterier
Hon säger att reglerna för arbetstillstånd förutsätter att det finns fackliga parter och arbetsgivare som myndigheten kan diskutera med. Det saknas på bärområdet, som inte heller regleras av kollektivavtal.

– För att ändå hitta ett sätt att låta människor komma hit och plocka vilda bär har vi använt särskilda kriterier som bärbranschen har satt upp.

Kriterierna har ställt krav på boende, transport och försäkringar, men inte minimilöner. De thailändska bärplockarna har i år tjänat i genomsnitt mellan 10 och 15 kronor i timmen. Lagen kräver att de ska kunna försörja sig på sin lön för att få arbetstillstånd, och så har det varit tidigare år, enligt Christina Werner.

– Varje år har vi begärt in statistik över förtjänsterna. Av uppföljningarna som gjorts har det inte framkommit något annat än att bärplockarna har kunnat försörja sig.

Dåligt år
Den dåliga förtjänsten i år beror på att det varit ett dåligt bärår samtidigt som ovanligt många bärplockare kommit till Sverige. Men att reglera antalet bärplockare är inget alternativ, enligt Christina Werner.

– Det är en farlig väg att gå om vi som myndighet ska kontrollera eller sätta gränser för hur många personer som ska komma. Den bedömningen måste arbetsmarknadens parter göra.

Att något gått snett i år är ändå uppenbart då många thailändska bärplockare lämnat landet med stora skulder. Migrationsverket ser nu över rutinerna för hanteringen av arbetstillstånd för bärplockare. Ett förslag på hur frågan ska lösas i framtiden kommer inom kort att skickas ut på remiss till bland andra LO och Arbetsmiljöverket.

– Andemeningen i förslaget är att samma regelverk ska gälla för den här gruppen som för alla andra. Vi vill inte ha särregler, men det kräver att det finns fackliga parter och arbetsgivarparter som i alla andra sammanhang, säger Christina Werner.