MINNESORD. Vår främste kännare av svensk arbetarlitteratur är död. Lars Furuland var professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi vid Uppsala universitet.

 

Redan med doktorsavhandlingen Statarna i litterauren väckte han uppmärksamhet  och året därpå gav han ut Lantarbetaren och boken. År 1976 kom Statarnas ombudsman i dikten. En bok om Ivar Lo-Johansson. Men han skrev också om biblioteksforskning, uppsökande biblioteksverksamhet, om barnlitteratur och på senare år om litteratursociologi.

 

Angenäma och lärorika möten

Första gången vi träffades var i slutet av 60-talet i LO:s arbetsgrupp för kulturfrågor. Gruppen leddes av LO-Tidningens redaktör Rune Blomkvist och avsikten var att arbeta fram ett kulturprogram för arbetarrörelsen.

 

Programmet antogs av LO:s styrelse och kom som bok på bokförlaget Prisma. Däri redovisas den första undersökning som gjorts av kulturmaterialet i fackförbundspressen. Undersökningen gjordes vid Uppsala universitet och under ledning av dåvarande docenten Lars Furuland.

 

Det var angenäma och lärorika möten med Lars och det resultat som redovisades från undersökningen visade på ett överraskande stort kulturmaterial i förbundstidningarna.

 

En folkbildare

Samarbetet med LO återupptogs inför 100-årsjubileet 1998. I det av LO initierade forskningsprogrammet ”Svensk fackföreningsrörelse efter andra världskriget” skrev Lars boken Svensk arbetarlitteratur, som för övrigt blev årsbok 2006 för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.

 

Lars hann också med en antologi för En bok för alla: Arbetets ansikten. Arbetardikt i Sverige under ett sekel. Året den kom ut var 1998.

 

Lars anlitades flitigt som skribent och som föreläsare hos studieförbund och folkhögskolor. Brunnsviks folkhögskola med dess förnämliga bibliotek besökte han gärna. Han var en pionjär vad gäller akademisk forskning om arbetarlitteratur och därtill en betydande folkbildare.

 

Bertil Jansson

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn