Thailändska bärplockare på vischan och indiska datorexperter i storstan. Så såg, lite grovt, den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen till Sverige ut sedan den nya lagen trädde i kraft för ett år sedan.

Thailändarna dominerar stort i den statistik som Migrationsverket ställt samman lagom till lagförändringens ettårsdag den 15 december. Thailändarna utgör över 6.000 av de drygt 14.000 arbetskraftsinvandrarna och de sökte sig främst till Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Kalmar län för att blocka bär.

Även indiska datorexperter sticker ut i statistiken. Omkring 2 000 av dem sökte sig till Sverige, och hamnade i huvudsak i de stora städerna.

På Migrationsverket hade man trott på en betydligt större anstormning, men så kom lågkonjunkturen. Verksamhetschef Christina Werner ser ändå en stor vinst för Sverige:

– Någon gång ska väl konjunkturen vända och det känns som att vi är väldigt väl rustade när en större andel kommer att söka.

Kallt och eländigt
Om Sverige ska vara en jobbmagnet tror Werner att det är viktigt att systemet är så smidigt som möjligt, "att vi inte ställer krav på årslön och utbildning, utan att arbetsmarknadens behov styr".

– Sverige kanske inte kan ha samma dragningskraft som England. Vi har ett konstigt språk, det är kallt och eländigt och mörkt halva året, men jag tror ändå att Sverige är ett ganska intressant land för många, säger hon.

Glad minister
Migrationsminister Tobias Billström (M) gläds åt att Sverige lockat över 14 000 personer trots djup lågkonjunktur. Det är ett gott betyg åt det nya systemet, anser han. Billström lyfter särskilt fram de indiska experterna.

– Man kan bara föreställa sig vilket inflytande de kommer att ha på svenska industriprodukter plus att nätverken stärks mellan Sverige och Indien, en av världens mest expansiva ekonomier.

Ministern är ändå bekymrad för framtiden och tror att behovet av arbetskraft blir mycket stort, men att det inte blir lätt att locka hit den.

– Sverige är inte ett så jättekänt land ute i världen.

LO skeptiskt
På Landsorganisationen är man inte imponerad av det nya systemet. Siffrorna tyder på "business as usual", anser LO-ekonomen Monika Arvidsson.

– Även före den här regeringen var det i runda slängar 15—20 000 tillstånd per år, hävdar hon.

Arvidsson konstaterar också att det är samma uppdelning av tjänstemän och arbetare som tidigare, och att de kommer från samma länder.

Man kan inte heller seriöst utvärdera den nya lagstiftningen med bara ett års erfarenhet, tycker hon.

På LO är man oroade över hur migrantarbetarna behandlas. Deras rättigheter ges inte tillräckliga garantier i det nya systemet, anser man.

– Det var inte så att den svenska arbetsmarknaden tidigare var ett hermetiskt slutet system. Det har varit lika tillgängligt, det är bara villkoren som har förändrats så att arbetsgivaren gynnas på bekostnad av migrantarbetaren, säger Arvidsson.

 

 

FAKTA / Arbetskraftsinvandring

  • Sedan den 15 december 2008 bestämmer arbetsgivarna själva om och vilka utländska arbetare de ska anställa. Tidigare avgjorde Arbetsförmedlingen om det fanns behov av att anställa människor från länder utanför EU.
  • Det ska i princip räcka med ett erbjudande om anställning för att en icke-EU-medborgare ska beviljas arbets- och uppehållstillstånd i två år.
  • Varar jobbet kan tillståndet förlängas, och efter fyra år kan det bli permanent.
  • Normalt ska tillstånd sökas från hemlandet, men det finns en möjlighet att få visum för att söka arbete i Sverige.

 

FAKTA / Asiater vanligast

Arbetskraftsinvandrarnas ursprung, icke-EU-länder, under perioden 15 december 2008 till 1 december 2009.

Thailand 6 180
Indien    1 898
Kina    1 078
Ukraina    1 070
Turkiet    310
Ryssland    256
Vietnam    248
USA    238
Serbien    206
Kanada    158
Övriga    2 467
Totalt    14 109

FAKTA / De flesta får korta tillstånd

Längden på de arbetstillstånd som beviljats personer från icke-EU-land mellan 15 december 2008 och 1 december 2009:

Tidsintervall   
Procent
Kortare än 6 mån    63,5
6 mån—1 år    12,5
1—2 år    10,0
2 år    14,0   
Totalt    100,0

Fotnot: Från EU-länder är siffran 8 400, inklusive egna företagare, men exklusive kortvarig arbetskraft, som inte registreras.

FAKTA / Det jobbar arbetsinvandrarna med
Största yrkesgrupperna för de icke-EU-medborgare som fick arbetstillstånd mellan 15 december 2008 och 1 december 2009.

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 7.260
Storhushålls- och restaurangpersonal 737
Civilingenjörer, arkitekter m fl    520
Ingenjörer och tekniker    441
Städare m fl    270
Köks- och restaurangbiträden    242
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m fl    209
Växtodlare inom jordbruk och trädgård    206
Byggnads- och anläggningsarbetare    178
Övriga    1.960
Totalt    14.109

FAKTA / Arbetsinvandring län för län
Beviljade arbetstillstånd för arbetstagare från icke-EU-länder mellan 15 december 2008 och 1 december 2009:

Västerbotten    3.750
Stockholm    3.611
Norrbotten   1.503
Kalmar 1.134
Västra Götaland    739
Skåne    712
Jämtland    632
Dalarna    339
Värmland    281
Västmanland    217
Blekinge    212
Östergötland 198
Halland    162
Uppsala    138
Södermanland    96
Örebro    87
Gävleborg    76
Jönköping    75
Kronoberg    65
Västernorrland    65
Gotland    17
Totalt    14 109

Källa: Migrationsverket.

 

Från TT