Svenskt Näringsliv vill inte se sjuksköterskornas avtalade lönelyft på två procent som ett märke i den kommande avtalsrörelsen.

– Det betyder inget för oss. Det är den internationellt konkurrensutsatta sektorn och dess villkor som avgör vad som är möjligt i avtalsrörelsen, säger Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv.

I fredags förklarade arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting att de inte säger upp avtalet med Vårdförbundet. Det betyder att Vårdförbundets medlemmar får ett lönelyft på två procent den 1 april nästa år och att det finns ett löneutrymme på just två procent för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensköterskor och biomedicinska analytiker.

I fredags hade också styrelsen för Svenskt Näringsliv möte och slog fast arbetsgivarnas linje i den kommande avtalsrörelsen. Och det är samma linje som arbetsgivarna presenterat tidigare.

Huvuddragen är:
• enbart lokal lönebildning nästa år
• ingen ökning av lägstalönerna
• mer flexibel arbetstid
• möjligheter att teckna lokala krisavtal med sänkt arbetstid och sänkt lön

Christer Ågren säger att arbetsgivarnas uppfattning om lägstalönerna kan konkretiseras olika beroende på hur det ser ut på ett avtalsområde. I vissa fall kan det handla om att behålla de nuvarande lägstalönerna och i andra fall kan det handla om att skapa lägre ingångslöner.

– Syftet är att det ska vara attraktivt att anställa människor som saknar relevant erfarenhet, säger Svenskt Näringslivs vice vd.