Klimatmötet i Köpenhamn är en känslomässig berg- och dalbana för de fackliga representanterna som är på plats.
– Men just nu ser det bra ut. Våra ambitioner finns ännu kvar i de texter till ett nytt avtal som diskuteras, säger Anabella Rosemberg.

Anabella Rosemberg är den som koordinerar världsfackets arbete under klimatförhandlingarna i Köpenhamn.

LO-Tidningen träffar henne hos danska LO i Köpenhamn just när hon har haft en genomgång av förhandlingsläget. Danska LO öppnade i dag dörrarna för ett tre dagar långt fackligt klimatevenemang – world of work pavillion.

Att det ser bra ut för facket just nu är dock inte någon garanti för någonting.

– Det går så oerhört snabbt. På bara någon timme kan allt förändras, säger Anabella Rosemberg.
 
Besvärlig helg
I helgen höll det exempelvis på att gå illa.

Världsfacket IFS har i mer än två år försökt få en in en social dimension i klimatförhandlingarna.

Från fackligt håll har det varit viktigt att få med arbetsvillkoren i ett nytt klimatavtal. Om de fattigaste arbetarna får betala notan från klimatförhandlingarna – så kan det politiska stödet för utsläppsminskningarna avta.

Fackens fältrop har varit rättvis omställning och anständigt arbete. Dessa ord finns fortfarande med i de texter som nu förhandlas i Köpenhamn.

Amerikansk press
I helgen pressade dock USA på. De amerikanska förhandlarna ville att rättvis omställning endast skulle betyda att man skapade gröna jobb, och därmed höll den sociala dimensionen som rör arbetsvillkor på att falla bort.

Men när den amerikanska inställningen blev känd så reagerade först den argentinska regeringen. Arbetsvillkoren måste finnas med i ett slutligt avtal, krävde den. Och snart fick Argentina stöd av Bolivia, Sydafrika, Brasilien och Norge.

Som det ser ut just nu, måndag eftermiddag i Köpenhamn, finns det fackliga kravet om att anställningsvillkor ska beaktas med igen.

I morgon?
Bland de fackliga delegaterna är lättnaden stor och Anabella Rosemberg är också mycket nöjd.

– Men vi vet inte vad som händer i morgon. På tisdag kväll ska det redaktionella utskottet på konferensen bedöma om texten ska finnas kvar eller inte, säger hon.

Sedan skyndar hon iväg från danska LO. Hon ska tillbaka till Bella center där förhandlingarna hålls. Det sägs att det ska bli ett möte med den amerikanska delegationen senare, men det återstår att se.

FAKTA / Klimatförhandlingarna
192 länder förhandlar om att få till ett bindande klimatavtal i Köpenhamn. Världsfacket IFS deltar inte i förhandlingarna men är officiell observatör och har rätt att komma med synpunkter. Avtalet ska ta vid efter Kyotoprotokollet. Enligt FN:s klimatpanel måste utsläppen minska med 50 procent fram till 2050, annars höjs medeltemperaturen med cirka två grader vilket kan leda till översvämningar, torka och naturkatastrofer.

Läs också: artikeln ”Världsfacket kräver grön omställning” 2009-11-26