Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) säger inte upp avtalet med Vårdförbundet. Sjuksköterskorna får två procent den 1 april nästa år.

– Det var det enda vettiga. SKL vill ha lokal lönebildning. Vårt avtal innehåller många skrivningar om det. Om SKL hade sagt upp det avtalet skulle det ha varit väldigt olyckligt, säger Kerstin Sjöström, förhandlingschef på Vårdförbundet.

– Två procent är en rimlig nivå. Och andra förbund kan känna att det finns ett avtal som har en nivå, eftersom man bara har pratat om nollavtal annars, konstaterar hon.

Annat konjunkturläge
I oktober varnade SKL för att avtalet med Vårdförbundet kunde sägas upp. Av detta blir intet. SKL:s styrelse tog beslut i dag, fredag.

Därmed finns det ett löneutrymme på två procent i kommuner och landsting – åtminstone för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensköterskor och biomedicinska analytiker.

Betyder det att finns ett löneutrymme på två procent för alla anställda i kommuner och landsting?

SKL:s ordförande Anders Knape (M) svarar undanglidande på den frågan.

– Man ska komma ihåg att avtalet med Vårdförbundet skrevs i ett helt annat konjunkturläge än det vi befinner oss i nu, säger han.

– Våra medlemmar, kommuner och landsting, har rekommenderat oss att inte säga upp avtalet. De tycker att nivån är för hög, men det ska vägas mot de problem som man kan se med en konflikt. Vi har en positiv utveckling i svensk sjukvård och en bra dialog med Vårdförbundet. Vi vill inte äventyra den utvecklingen genom att säga upp avtalet, säger Anders Knape.

Kommuner och landsting har en miljon anställda. Alla utom sjuksköterskorna och möjligen en mindre grupp akademiker ska ha nya avtal från den 1 april 2010.

– Vi är överens med Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket om att det är den konkurrensutsatta industrin som ska gå först, säger Anders Knape.

Lokalt är modellen för SKL
I övrigt är SKL:s utgångspunkter:

• Lönebildningen ska ske lokalt. Avtalen ska helst vara lokala med lång löptider. Helst vill SKL ha avtal som gäller tills vidare.

• Rätt till heltid ska inte in i avtalen. Det ska vara upp till kommuner och landsting att driva den frågan ”som arbetsgivare”.

• Kommuner och landsting har fått tolv miljarder från regeringen för 2010 – men SKL räknar med att underskottet 2011 blir mellan 10 och 18 miljarder. Även 2012 blir tufft.

Vi måste få ett besked från regeringen om de ekonomiska förutsättningarna för 2011 och 2012 i början av nästa år. Vi kan inte vänta till vårpropositionen, säger Ilmar Reepalu (S), SKL:s vice ordförande.