För den som är sjukskriven på deltid kan de nya reglerna i sjukförsäkringen ge en knuff bort från arbetslivet. Tvärt emot regeringens avsikt.

För 54.000 personer tar tiden med ersättning från sjukförsäkringen slut under nästa år. Av dem har var tredje i dag ersättning på deltid, enligt Försäkringskassan.

De är en bortglömd grupp som drabbas hårt av de nya reglerna, anser bland andra Kristina Söderlund vid Reumatikerförbundet.

– Många av våra medlemmar klarar att arbeta deltid, medan den andra delen av dagen går åt till rehabilitering för att alls kunna arbeta.

– Det är rimligt att kroniskt sjuka som arbetar så mycket de kan får en komplettering från sjukförsäkringen, så att de har en inkomst som andra medborgare. Nu får de inte det. Människor ringer mig och gråter. De vet inte hur de ska klara sin ekonomi.

Två problem
Regeringens tanke är att de utförsäkrade ska skrivas in i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram och få aktivitetsstöd. I sitt förslag skriver regeringen så här om de deltidssjuka:

”En person som exempelvis har haft förlängd sjukpenning till 50 procent har möjlighet att fortsätta arbeta i oförändrad utsträckning och samtidigt delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program till 50 procent.”

50 procent plus 50 procent blir 100 procent. Julia Pietrek, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd, ser två problem.

– Det ena är att du kan bli sjukare då belastningen ökar. Det andra är att du som har en heltidsanställning får behålla den så länge du är sjukskriven på deltid. När du i stället deltar i arbetsmarknadsprogram måste du begära tjänstledighet – men det är inte arbetsgivaren skyldig att ge dig.

Pressas
Följden kan bli att de sjuka pressas att acceptera deltidstjänster.

Eller – när arbetsgivaren gjort vad han kan för att rehabilitera – att de sägs upp.

 

 

FAKTA / Tidsgränser för den som är sjuk

Dag 1—90 • 80 procent av lönen
Sjukpenning (80 procent av lönen) om du inte kan utföra ditt vanliga arbete. Försäkringskassan undersöker om din arbetsgivare kan ordna annat jobb.
Dag 91-180 • Andra uppgifter på jobbet
Sjukpenning bara om du inte kan göra något som helst arbete hos din arbetsgivare, det behöver inte vara ditt vanliga jobb.
Dag 181—365 • Arbetsförmågan prövas
Sjukpenning bara om du inte kan utföra något arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Dag 365—550 • Utförsäkring eller förlängt
Slut på möjligheten att få vanlig sjukpenning. Om du fortfarande saknar arbetsförmåga kan du ansöka om förlängd sjukpenning, som är 75 procent av lönen, för ytterligare 550 dagar. De allra sjukaste kan dock få behålla vanlig sjukpenning.
Från dag 550 • Utförsäkring
Efter 550 dagar med förlängd sjukpenning blir du utförsäkrad och hänvisas till arbetslivsintroduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen.