AMF anlitar en pr-byrå som saknar kollektivavtal. Trots att avtal är grunden för fackets och arbetsgivarnas pensionsbolag var det inget krav vid upphandlingen.
– Det skulle ha begränsat urvalet för mycket, säger Stina Sandell, informationschef på AMF.

Sedan i somras anlitar pensionsbolaget AMF den avtalslösa pr-byrån Sund Kommunikation. AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv, ändå var kollektivavtal inget krav när tjänsten upphandlades.

– Detta är ingen fråga för styrelsen, utan något som bolagets ledning avgör. Men rent principiellt tycker vi givetvis att det är viktigt med kollektivavtal, kommenterar Per Bardh som representerar LO i AMF:s styrelse.

Enligt AMF:s informationschef Stina Sandell har få pr-företag avtal – och då är det viktigare för AMF och spararna att kunna välja den byrå som är bäst för uppdraget.

– Kollektivavtal är viktigt. Men det är också viktigt att vi har ett brett spektrum att välja mellan vid en upphandling och att vi kan låta kvaliteten avgöra, säger hon och lägger till att AMF ändå försäkrat sig om att de anställda på Sund har bra villkor, och att det har varit en förutsättning för kontraktet.

Inte ovanligt
Att kollektivavtal skulle vara sällsynt i branschen håller dock inte fackförbundet Unionen, som tecknar avtal för pr-företag, med om.

– Det är absolut inte ovanligt. Det finns både stora och små företag som har avtal med oss och vi tecknar ständigt nya, säger Bengt Larsson, ombudsman på Unionens Stockholmsavdelning.

Många pr-företag kontaktar Unionen då fackliga organisationer kräver avtal i sina upphandlingar, vilket Bengt Larsson ser som ett självklart krav för facket. Att det partsägda bolaget AMF inte kräver avtal, tycker han är märkligt.

– Jag tycker att det borde se över sina rutiner i så fall, säger han.

Funderar
AMF:s pr-byrå, Sund Kommunikation, funderar också på att teckna kollektivavtal för att få fler uppdrag från fackliga organisationer. För de anställda skulle skillnaderna inte bli så stora, enligt företagets vd Peter Erikson. Han säger att de redan har ungefär samma inflytande och arbetsvillkor som kollektivavtalet ger.

– Det som är jobbigt för oss är tjänstepensionen, konstaterar han.

Sund avsätter nämligen inte pengar automatiskt till tjänstepension för de anställda, som kollektivavtalen kräver. De 50 medarbetarna får själva får välja om de vill ha pensionsinsättningar eller om de vill ha ut mer i lön.

– Om en medarbetare hellre vill betala av ett bostadslån så kan han göra det och avsätta mer till pensionen sedan. Vi tycker att det är en bra och flexibel lösning, säger Peter Eriksson.

"Inget problem"
Stina Sandell på AMF ser det inte som något problem att Sund inte betalar in tjänstepension automatiskt för sina anställda.

– Det är väldigt få pr-byråer som gör det. De flesta erbjuder liksom Sund en peng och rådgivning så att de anställda får välja om de vill pensionsspara eller hur de annars vill investera, och det har jag personligen ingen åsikt om.

Men är det inte att problem att det företag som gör reklam för er väljer bort den produkt ni säljer?

– Jag skulle verkligen inte säga att de väljer bort produkten. Det är en hård tolkning. Jag skulle säga att man låter de anställda själva välja det vi erbjuder.