Inhyrda på ett bygge i Malmö tjänade 55 kronor mindre i timmen än de fast anställda. Fel ansåg Byggnads och Arbetsdomstolen. Nu får företaget inte bara betala ut högre lön utan också skadestånd.

Inhyrda byggnadsarbetare ska inte jämföras med lärlingar och skolelever, slår Arbetsdomstolen i dag fast i en dom mot ett bemanningsföretag som betalat sina anställda för låg lön.

Peab hyrde för drygt tre år sedan in sex byggnadsarbetare från företaget Arbetskraft Öresund till en byggarbetsplats i Malmö. Peabs egna anställda tjänade i genomsnitt 164 kronor i timmen, men några av de inhyrda fick bara 109 kronor i timmen.

Enligt bemanningsavtalet ska inhyrda tjäna som genomsnittet med samma arbetsuppgifter på det företag de jobbar på. Byggnads krävde därför att lönerna skulle höjas.

Arbetskraft Öresund ansåg dock att personalen redan fick en genomsnittslön, om lönerna för lärlingar och elever på feriepraktik räknades med i genomsnittet.

Facket tog fallet till Arbetsdomstolen (AD), som i dag gav Byggnads rätt. Lärlingar och elever som fortfarande är under utbildning kan inte jämföras med inhyrd arbetskraft och deras löner ska inte ingå i beräkningen av genomsnittslönen. Arbetskraft Öresund får nu inte bara betala ut den högre lönen utan också 40.000 kronor i skadestånd till Byggnads för att företaget brutit mot kollektivavtalet.