Det finns en chans att stoppa den Lavallag som regeringen lagt fram. Detta tack vare Lissabonfördraget.

Enligt vad LO-Tidningen erfar diskuterar oppositionen ett förslag som kan skjuta upp regeringens Lavalproposition i ett år.

– Det är inget som är glasklart men det är värt att pröva, kommenterar Hans Tilly, ordförande för fackförbundet Byggnads.

Just nu arbetar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för högtryck.

I morgon, onsdag, avser oppositionen att lägga fram en gemensam Lavalmotion som ett alternativ till regeringens förslag på lagändringar efter Lavaldomen.

Mänskliga rättigheter
Oppositionspartierna överväger möjligheten att använda sig av samma metod som då beslutet om FRA-lagen sköts upp i ett år.

Grundlagen ger nämligen möjligheten att skjuta upp ett lagförslag ifall mänskliga fri- och rättigheter berörs av det.

Att hävda att regeringens lagförslag efter EU:s Lavaldom beskär de fackliga möjligheterna har tidigare inte varit lätt. Men nu har en ny möjlighet öppnat sig.

Konservöppnaren heter Lissabonfördraget.

Den 1 december trädde fördraget i kraft. Det innebär att EU ändrar sitt grundfördrag, eller grundlag som det ibland kallas. Bland annat införs en stadga om mänskliga rättigheter som också blir juridiskt bindande.

Förändrat rättsläge
I praktiken betyder det att EU i framtiden kan komma att snegla mer på domar från Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Och i våras kom en dom som kan påverka Lavalfallet i Sverige.

I Turkiet fanns 1996 en lag som förbjöd statstjänstemän att förhandla kollektivt och vidta stridsåtgärder. De som bröt mot förbudet skulle drabbas av sanktioner.

I april i år slog Europadomstolen fast att hotet om sanktioner var ett sätt att avskräcka de anställda från att ta till konfliktåtgärder. Enligt domstolen är det ett oproportionerligt angrepp på fackföreningens möjligheter att utöva sina rättigheter.

Den domen kan ha förändrat rättsläget till fackets fördel.

Olika villkor
Ett annat argument för att skjuta upp Lavallagen skulle kunna vara att regeringens förslag gör att villkoren blir olika mellan svenska arbetare och utländska. Det innebär att fackets förutsättningar för att slåss för utländska arbetares villkor blir sämre än när det gäller svenska arbetare.

Om det räcker för att skjuta upp regeringens Lavalproposition återstår att se.

Vänsterpartisten Torbjörn Björlund hoppas det.

– I och med att facket blev fällt i EU:s Lavaldom så har facket tappat sin möjlighet att påverka löntagarnas rättigheter. Domen innebär alltför stora inskränkningar i vår svenska modell, säger han.

 

FAKTA / Möjligt att skjuta upp
Paragraf 12 i regeringsformens andra kapitel ger riksdagen möjlighet att tillfälligt stoppa ett lagförslag i minst ett år.  Minst en femtedel av riksdagens ledamöter måste vilja skjuta upp förslaget.
KU ska dock pröva om förslaget kan skjutas upp.
Om ett uppskjutande inte blir av ska riksdagen debattera och fatta beslut om Lavalpropositionen den 18 februari 2010.