En majoritet av de privatanställda arbetarna missar pensionspengar när de är föräldralediga.

Orsaken är att de själva måste skicka in en blankett till AFA Försäkring för att inbetalningarna till avtalspensionen ska fortsätta under föräldraledigheten.

Och det vet många LO-medlemmar inte om. LO:s avtalssekreterare Per Bardh bedömer att så många som tre av fyra missar att fylla i blanketten.

– Det är ett gemensamt ansvar för arbetsgivarna, de fackliga organisationerna, AFA Försäkring och pensionsadministratören Fora att informera om det här, säger Ellen Nygren, pensionsförhandlare vid LO.

Hon tycker inte att det är en svaghet i pensionsavtalets konstruktion att den anställda själv måste vara aktiv för att premien till Avtalspension SAF-LO ska betalas in vid föräldraledighet.

– Så fungerar även andra kollektivavtalade försäkringar, till exempel sjukförsäkringen AGS. Man måste själv be om ersättning för att få någon.

Om du omfattas av Avtalspension SAF-LO och har varit föräldraledig kan du begära att pensionspengar betalas in i efterhand. Det finns ingen preskriptionstid.

Det är inte din arbetsgivare som står för pensionsinbetalningen när du är föräldraledig. Det gör i stället en särskild premiebefrielseförsäkring. Den infördes år 2000.

Hämta blanketten för att anmäla att du är, eller har varit föräldraledig